DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği * MDZ   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT ALTINER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel olarak Maden Mühendisliği lisans eğitimi süresince akışkanlar Mekaniği ile ilgili temel birim ve kavramlar vermek, Akışkanların özelliklerini kavratmak, Akışkanların hidrostatiği, akışkanların kinematiği ve dinamiği konularını kavrama, Akışkanlarla ilgili pratik problemlerin çözümünü öğretmek.
Dersin İçeriği
Temel terminolojinin tanımı sıvı, kuvvet, kütle, uzunluk ve kuvvet birimleri, viskozite, diğer özellikler Sıvı hareketlerinin temel eşitlikleri; süreklilik eşitliği, momentum eşitliği, enerji eşitliği-Bernoulli eşitliği, Boyutsal analiz ve dinamik benzetişim/Boru akışı; hareketlerin eşitlikleri, sürtünme faktörü, boru bağlantılarında kayıplar ve değerler, boru sistemleri, laminer, duraylı akış, Reynolds sayısı, türbülans akışında hız dağılımı Taşınma fenomeni/Sınır-tabaka kavramı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Boyut-Birim Kavramları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Akışkanlar Mekaniğinin Tarihçesi, Akışkanlar Mekaniğinin Temelleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Akışkanların Özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Akışkanların Özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Akışkan Statiği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Akışkan Statiği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Örnek Problemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Akışkanlar Dinamiği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Akışkanlar Dinamiği Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Sınır Katmanları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Temel Eşitlikler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Akış Ölçerler ve Pompalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Madencilikte Akışkanlar Mekaniği ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Madencilikte Akışkanlar Mekaniği ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar