DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topoğrafya * MDZ   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Niyazi ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NİYAZİ ARSLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NİYAZİ ARSLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ölçme Mühendisliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, ölçme aletlerinin özellikleri ve kullanımlarının kavranması ile birlikte; mühendislik uygulamalarında öğrencilerin ölçme konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Ölçme mühendisliği, arazi ölçüm tipleri, aletler, ölçümler ve hatalar, doğruluk ve hassasiyet, şerit metre ve elektronik aletlerle uzunluk ölçümleri, açı ölçümleri, arazi uygulamaları, hesaplar ve düzeltmeler, alan hesapları ve arazi düzenlemeleri, proje aplikasyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme Hataları (Kaba, Düzenli ve Düzensiz Hatalar) Ders notları
2 Jeodezik Ölçmeler (4 Temel Ödev) Ders notları
3 Poligon Hesapları (Açık, Dayalı ve Kapalı Poligon Hesaplamaları) Ders notları
4 Alan Hesapları Ders notları
5 Açı, Mesafe ve Yükseklik Ölçümleri Ders notları
6 Aplikasyon Yöntemleri Ders notları
7 Arazi Çalışmaları (Uzunluk ölçümleri, Çelik Şerit Metre Kullanımı) Ders notları
8 Ara sınav
9 Arazi Çalışmaları (Poligon Ölçümleri) Ders notları
10 Arazi Çalışmaları (Poligon Ölçümleri, Kapalı Poligon Hesaplamaları) Ders notları
11 Arazi Çalışmaları (Alan Hesaplamaları) Ders notları
12 Arazi Çalışmaları (Yükseklik Ölçümleri, Nivo) Ders notları
13 Arazi Çalışmaları(Yükseklik Ölçümleri, Total Station) Ders notları
14 Arazi Çalışmaları (Yükseklik Ölçümleri, İzohips Eğrisi Çıkarımı) Ders notları
15 Arazi Çalışmaları (Aplikasyon, Kutupsal Yöntem) Ders notları
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar