DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Hazırlama * MDZ   303 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.OKTAY BAYAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT ALTINER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere cevher hazırlama konusunda genel bilgi vermenin yanısıra günümüz madencilik endüstrisinde uygulanan kırma, öğütme ve sınıflandırma yöntemlerini ile ilgili olarak kullanılan cihazların prensipleri, uygulama alanları ve proses uygulamalarında kullanılacak hesaplamalar ile ilgili bilgiler vermektir. Teorik bilgilere ek ek olarak cevher hazırlama işlemleriyle ilgili laboratuvar deneylerinin gösterilmesi, deneysel verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmıstır.
Dersin İçeriği
Cevher hazırlamaya giriş, tanımlar, mineraller ve cevherler, kırma, öğütme ve sınıflandırma. Deneysel çalışma (Kırma, öğütme ve sınıflandırma)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cevher hazırlamaya giriş, tanımlar, mineraller ve cevherler. Cevher Hazırlamanın öneminin açıklayan uygulamalar ve genel formüller (teorik uygulama). Kaynak okuma, internet araştırma
2 Ufalama teorisi, boyut küçültmenin tanımı, amaçları, sınıflandırılması, boyut küçültme oranı ve harcanan enerji hesapları. Deney 1 (Birincil ve ikincil kırma (çeneli, konili ve merdaneli kırıcılarda) deneyleri). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
3 Kırma işlemleri ve kırma teorileri, kırma, tanımı, kırıcıların sınıflandırılması. Kırma deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
4 Primer (birincil) çeneli (tek ve çift dayanak kollu), konili (kısa ve uzun başlıklı, symons) kırıcılar. Deney 2 (Eleme). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
5 Sekonder (ikincil) kırıcılar, merdaneli, çekiçli kırıcılar ve özellikleri. Eleme deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama) Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
6 Kırma devreleri (açık, kapalı) oluşturulması ve hesaplamalar. Deney 3 (Numune azaltma yöntemlerinin performans değerlendirilmesi). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
7 Öğütme ve değirmenlerin sınıflandırılması. Numune azaltma deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
8 Ara Sınav Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
9 Arasınav
10 Mikronize değirmenler. Öğütme deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
11 Öğütme devreleri, akım şemaları, öğütme devre tertipleri ve hesaplamaları. Deney 5 (Öğütme II; öğütme parametrelerinin etkisi). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
12 Sınıflandırma teorisi ve sistemleri. Öğütme II deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
13 Eleme, tanımı, sınıflandırması, endüstriyel eleme ve çalışma prensipleri. Deney 6 (Yoğunluk tayini) ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
14 Klasifikasyon tanımı, tanelerin akışkan ortam içindeki hareketleri ve boyuta göre ayırma prensipleri, mekanik klasifikatörler, hidrolik klas. Deney 7 (Tane serbestlesmesi tayini). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
15 Hidrosiklon ve endüstriyel sınıflandırma problem çözümü. Tane serbestleşme deneyi sonuçlarının değerlendirilmesi (teorik uygulama). Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar