DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı * MDZ   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Madenlerde kullanılan nakliye araçlarını tanıtımını yapmak, En uygun nakliye aracının seçimi ve nakliye araçlarının projelendirilmesi, Madenlerde su kaynaklarını ve su atımı sistemlerini öğretmek, Su atımı tesislerini projelendirmek hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Bür, fere ve nakliye bacalarında nakliyat, sabit ve helezoni oluklar, zincirli oluklar yapıları ve hesaplamalar/ Halatlı nakliyat/ Monoray/Skreyperler/ Doldur-Taşı-Boşalt (LHD) araçları ve yeraltında kullanılmaları/ Çeşitli yükleyici araç ve makineler/Demiryolu nakliyatı; vagonlar, yollar, lokomotifler/Güç ve kapasite hesapları/ Nakliyatın organizasyonu/ Bant taşıyıcılar; elemanlar, çekme kuvveti, gerdirme kuvveti, güç hesapları/Su atımı ile ilgili genel bilgiler, su kaynakları/Yer altı barajları ve su kapıları/ Su atımı sistemleri/Pistonlu ve santrifüj tulumbalar, yapıları, kullanılmaları ve hesaplamalar/ Şebeke hesapları, güç ve kapasite hesapları ve nomoğramlar/Tulumba bağlantı kombinezonları/Derin kuyu tulumbaları, mamut tulumbalar ve maden alanlarının susuzlaştırılması/Hidrolik nakliyat/Dünyadaki uygulama örnekleri/Tasarımlarla ilgili hesaplamalar/Diğer nakliye sistemleri ile mukayeseler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Madenlerde Ulaşımın Amaçları ,Ulaşım Sistemlerinin Sınıflandırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Sürekli Nakliyat, Yerçekiminden Yararlanılarak Yapılan Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Yerçekiminden Yararlanılarak Yapılan Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Sonu Olmayan Bir Çekme Aksamı İle Yapılan Nakliyat; Bant Konvoyörle Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Bant Konvoyör Hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Zincirli Konveyörle Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Zincirli Konveyör Hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Arasınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Havai Hat (Teleferik) ile Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Havai Hat Hesaplamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Monoray ve Boru Hattı (Pipe Line) ile Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Kesikli Nakliyat, Raylı Nakliyat, Raylı Nakliyat Hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Raysız Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Kuyu Nakliyatı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Madenlerde Su Atımı, Nakliyat ve Su Atımında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Dönem sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar