DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tünel ve Kuyu Açma MDS   313 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUPHİ URAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tünel ve kuyulara giriş, inşaat parametreleri, inşaayı etkileyen zemin ve parametreleri, tünel ve kuyuların kullanım alanını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Giriş/tünel rotasının belirlenmesi/tünel ve kuyu inşaası ve dizaynına etki eden jeolojik şartlar/ yumuşak kaya şartlarında tünelcilik/tünelcilikte zemin ıslahı/ tünelciliğin zararları /tünel va kuyularda dizayna ve destek metodları / tünel ve kuyu kazısında gerilme ve deformasyonlar / tünel ve kuyularda destek elemanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tünelcilikte mühendislik jeolojisi ve kaya mekaniğini tanır.
2) Güzergah seçiminde dikkat edilecek noktaları bilir.
3) Tünel ve kuyularda oluşan gerilemeleri bilir.
4) Tünel ve kuyularda tahkimatı bilir.
5) TÜNEL AÇMA YÖNTEMLERİNİ BİLİR
6) TÜNELCİLİKTE DELME PATLATMA YÖNTEMLERİNİ BİLİR
7) özel tünel açma yöntemlerini bilir
8) tünel kazı tekniklerini bilir
9) kaya ve zeminleri tünele etkisini bilir
10) tünel açma maliyetlerini hesaplayabilir
11) kaya sınıflama sistemlerini bilir
12) zemin sınıflama sistemlerini bilir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tünel ve kuyular hakkında tanımlayıcı ön bilgiler Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
2 Kaya sınıflamaları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
3 Zemin sınıflamaları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
4 Kaya ve zemin yapısının tünele etkileri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
5 Tünelin tanımı, elmanları, inşaası, tahkimat türleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
6 Tünel kazı yöntemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
7 Tünel kazı teknikleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Özel tünel açma yöntemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
10 Tünelcilikte delme patlatma Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
11 Patlayıcı maddelerin türleri ve elemanları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
12 Patlatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
13 Kuyu açma işlemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
14 Kuyu açma tahkimatı Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
15 Özel kuyu açma yöntemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Anlatım
Tartışma
16-17 Yıl sonu sınavı Yıl sonu sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar