DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Mak. ve Kazı Mekaniz. * MDZ   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZEN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerüstü ve yeraltı madencilik operasyonları için kullanılan madencilik ekipmanları hakkında genel bilgiler vermek. Uygulanacak yeraltı üretim yöntemine bağlı olarak kullanılacak ekipman ve makinaları seçebilme yeteneği geliştirmek. Madenlerde kullanılan iş makinalarının performans ve kapasite hesaplamalarını öğretmek. Maden makinalarını işin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmadan randımanlı kullanılması bilincinin geliştirilmesi Maden, galeri, tünel ve mühendislik yapılarında kullanılan kazı makinalarının donanım ve teknolojisini tanıtmak, kazı makinalarının verimini etkileyen faktörleri belirlemek ve potimum makine seçimini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yüzey madencilik makineleri , Yeraltı madencilik ekipmanları ve kompleksleri; sürekli maden makineleri, tünel açma makineleri, tünel delme makineleri, vidalama makineleri , Mobil madenciler, yükleyiciler ve bantlı konveyör. Galeri ve tünel açma makinaları; açık ve yeraltı işletmelerinde kullanılan kırıcılar ve keskiler; kesme prensipleri, makina verimini etkileyen kayaç özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Sinevizyon gösterisi, Madenlerde kullanılan (yeraltı ve yerüstü) ekipmanlara genel bir bakış Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Ekipmanların mevcudiyeti, fleksibilitesi, faydalanma ve güvenilirliği, Makinalarda kullanılan enerji sistemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Kırılma ve parçalanma teorileri ve makinalardaki etkileri, Delici makinalar ve elemanları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Hidrolik kırıcılar ve yerüstü ve yeraltı uygulamaları, Malzeme taşımada kullanılan makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Malzeme taşımada kullanılan makinalar, Loderler, dizayn özellikleri, madencilikte uygulamaları ve kapasite hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 LHD ekipmanları, dizayn özellikleri, madencilikte uygulamaları ve kapasite hesapları, Yeraltında kullanılan TBM ve kısmi cepheli ekipmanlar, dizayn özellikleri, madencilikte uygulamaları ve kapasite hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Yeraltında uzun ayakta kullanılan kazı makinaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav
9 Kazı mekaniği ve mekanizasyonuna giriş, Kömür kazısında mekanizasyonu sağlayan makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Galeri ve tünel açma makinaları, Açık işletmelerde kullanılan kazı ve yükleme makinaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Yer altı işletmelerinde kullanılan kazı ve yükleme makinaları, Hidrolik kırıcılar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Kazı makinalarında kullanılan kalem ve kama uçlu keskiler, Kazı ve kesme makinalarında kullanılan disk keskiler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Kazı makinalarında kullanılan yıldız ve kabaralı keskiler, Keskilerin imali ve imalat faktörlerinin keski aşınmaları üzerne etkileri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Keski aşınmalarını etkileyen keski tasarım ve kayaç özellikleri, Makina verimini etkileyen kaya özellikleri: dayanım ve sertlik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Makina verimini etkileyen kaya özellikleri: aşınma ve doku özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Dönem sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar