DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Flotasyon * MDZ   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.OKTAY BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere cevher hazırlama konusunda genel bilgi vermenin yanısıra günümüz madencilik endüstrisinde uygulanan kırma, öğütme ve sınıflandırma yöntemlerini ile ilgili olarak kullanılan cihazların prensipleri, uygulama alanları ve proses uygulamalarında kullanılacak hesaplamalar ile ilgili bilgiler vermektir. Teorik bilgilere ek ek olarak cevher hazırlama işlemleriyle ilgili laboratuvar deneylerinin gösterilmesi, deneysel verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmıstır.
Dersin İçeriği
Cevher hazırlamaya giriş, tanımlar, mineraller ve cevherler, kırma, öğütme ve sınıflandırma. Deneysel çalışma (Kırma, öğütme ve sınıflandırma)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş. Flotasyon Tarihçesi Kaynak okumak, internet
2 Flotasyon için temel kimya kavramları: atomun yapısı, kimyasal bağlar, tepkime dengeleri, katı, sıvı gaz fazları, pH Kaynak okumak, internet
3 Flotasyonda yüzey kimyası. Kohezyon, adezyon kavramları, potansiyeli tayin eden iyonlar ara yüzeylerinin termodinamiği, temas açısı Kaynak okumak, internet
4 Flotasyon reaktifleri. Toplayıcılar: Anyonik, katyonik ve iyonlarına ayrışmayanlar Kaynak okumak, internet
5 Kontrol reaktifleri: Canlandırıcılar, bastırıcılar, pH ayarlayıcılar, dağıtıcılar, salkımlaştırıcılar Kaynak okumak, internet
6 Köpürtücüler Kaynak okumak, internet
7 Flotasyon tekniği Kaynak okumak, internet
8 Arasınav Ara sınav
9 Flotasyon makinaları Kaynak okumak, internet
10 Flotasyon devre tertipleri Kaynak okumak, internet
11 Flotasyon uygulamaları: Sülfürlü cevherler Kaynak okumak, internet
12 Flotasyon uygulamaları: oksitli cevherler Kaynak okumak, internet
13 Flotasyon uygulamaları:tuz tipi cevherler Kaynak okumak, internet
14 Flotasyon uygulamaları: doğal yüzebilir cevherler Kaynak okumak, internet
15 Flotasyon uygulamaları: kömür Kaynak okumak, internet
16-17 Dönem sonu sınavı Kitap okuma, internet araştırma, rapor hazırlama.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar