DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madenlerde Tahkimat * MDZ   304 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri MMD101 Matematik
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZEN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencilere açıklık tasarımı ve tavan tahkimatı ile ilgili temel yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi kazandırmayı amaçlar. Üretim yöntemlerine bağlı olarak yapılabilecek tahkimat yöntemleri hakkında bilgi sahibi yapmayı amaçlar
Dersin İçeriği
Tahkimat sistemlerine etki eden yüklerin belirlenmesi/ Yeraltı kazı boşluklarının tahkimat tasarımı için Kaya Kütlesi Sınıflandırma Sistemleri/ Ahşap tahkimat/ Çelik tahkimat; galerilerde ve uzunayaklarda kullanılan çelik tahkimat elemanları, hidrolik tahkimat/ Kaya saplamaları ile tahkimat/ Beton ve püskürtme beton tahkimatı/ Dolgu tahkimatı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Video/Dia gösterisi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Tahkimat kavramı, tahkimat çalışmalarının kapsamı ve unsurları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Tahkimat tasarımının unsurları: yük, gerilme ve deformasyon kavramları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Tahkimat tasarımının unsurları: kayaç özellikleri ve açıklık geometrisi ile ilgili unsurlar ve yük yaklaşımları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Ahşap tahkimat; tahkimat elemanı olarak ahşap, ahşabın fiziksel mekanik özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Ahşap tahkimat; galeri tahkimat sistemleri ve ayak içi tahkimat sistemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Galeri tahkimat sistemlerinin boyutlandırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Çelik tahkimat; tahkimat elemanı olarak çelik, çeliğin fiziksel mekanik özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Arasınav Konuların tekrarı ve problem çözme
10 Çelik tahkimat; galeri çelik tahkimat sistemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Galeri çelik tahkimat sistemlerinin tasarımlandırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Çelik tahkimat: ayak içi tahkimat sistemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Cıvata tahkimatı; cıvata ile tahkimat kavramı, cıvata tahkimatının unsurları, cıvata tahkimat sistemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Beton tahkimat; Tahkimat elemanı olarak beton, betonun fiziksel ve mekanik özellikleri, Püskürtme beton, beton kaplama ve beton blok tahkimat uygulama Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Beton tahkimat; Tahkimat elemanı olarak beton, betonun fiziksel ve mekanik özellikleri, Püskürtme beton, beton kaplama ve beton blok tahkimat uygulama Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Final sınavı Konuların tekrarı ve problem çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar