DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Hazırlama 2 MDZ   306 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri MMD101 Matematik
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.OKTAY BAYAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT ALTINER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, cevher zenginleştirme konusunda genel bilgi vermenin yanı sıra günümüz madencilik endüstrisinde uygulanan metalik ve endüstriyel minerallerin konsantre edilmesinde uygulanan yöntemler hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Gravite yöntemleri,Elektrostatik Ayırma İşleminin Teorisi Elektrostatik Ayırma İşleminin Uygulaması Manyetik Ayırma İşleminin Teorisi Manyetik Ayırma İşleminin Uygulaması Manyetik Ayırma İşleminde Kullanılan Cihazlar ve Bu Cihazların Seçimi Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınması Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınmasında Gerekli Aşamalar Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( iyon değiştirme) Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( solvent ekstraksiyonu) Isıl işlemler ile Manyetikliğin Arttırılması Liç Öncesinde Uygulanan Isıl İşlemler Isıl İşlemler ile Dağıtmak ve Gözenekliliğin Arttırılması Altın ve Kobaltın Hidrometalurjik Yöntemler ile Kazanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gravite yöntemleri ile cevherlerden kazanım yöntemleri öğrenilecektir. Temel cevher zenginleştirme yöntemlerinden elektrostatik, manyetik ayırma ve hidrometalurjik işlemlerin teorisi hakkında bilgi edinir.
2) Bu yöntemlerin endüstriyel uygulanması sırasında gerekli olabilecek proses akım şemalarını inceler.
3) Belirli kıymetli ve nadir elementlerin zenginleştirme işlemleri hakkında bilgi edinir.
4) Metal kazanma verimi, proses performans hesaplama, Ayırıcı yüzeyi sabit olan cihazlar hakkında bilgi edinir
5) Ayırıcı yüzeyi hareketli olan cihazlar, Ağır ortamda zenginleştirme ayırmasının prensipleri, yüzdürme-batırma testlerinin değerlendirilmesi ve hesaplama hakkında bilgi edinir.
6) Ağır ortam zenginleştirme cihazları (statik ortam, dinamik , merkezkaç) hakkında bilgi edinir
7) Elektrostatik Ayırma İşleminin Teorisi,Elektrostatik Ayırma İşleminin Uygulaması hakkında bilgi edinir
8) Manyetik Ayırma İşleminin Teorisi,Manyetik Ayırma İşleminin Uygulaması hakkında bilgi edinir
9) Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınması, Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınmasında Gerekli Aşamaları hakkında bilgi edinir
10) Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( iyon değiştirme,solvent ekstraksiyonu) hakkında bilgi edinir
11) Isıl işlemler ile Manyetikliğin Arttırılması, Liç Öncesinde Uygulanan Isıl İşlemler hakkında bilgi edinir
12) Isıl İşlemler ile Dağıtmak ve Gözenekliliğin Arttırılması, Altın ve Kobaltın Hidrometalurjik Yöntemler ile Kazanılması hakkında bilgi edinir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cevher zenginleştirmeye giriş, tanımlar Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Şekil ve boyut farklılıklarına göre zenginleştirme yöntemleri Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Gravite ayırmasının prensipleri,Gravite ayırıcıları (jig) Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme prensipleri Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Metal kazanma verimi, proses performans hesaplama, Ayırıcı yüzeyi sabit olan cihazlar Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Ayırıcı yüzeyi hareketli olan cihazlar,Ağır ortamda zenginleştirme ayırmasının prensipleri, yüzdürme-batırma testlerinin değerlendirilmesi ve hesaplama Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Ağır ortam zenginleştirme cihazları (statik ortam, dinamik , merkezkaç) Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara sınav Konuların tekrarı ve problem çözme Yazılı Sınav
9 Elektrostatik Ayırma İşleminin Teorisi,Elektrostatik Ayırma İşleminin Uygulaması Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Manyetik Ayırma İşleminin Teorisi,Manyetik Ayırma İşleminin Uygulaması Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Manyetik Ayırma İşleminde Kullanılan Cihazlar ve Bu Cihazların Seçimi Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınması, Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınmasında Gerekli Aşamalar Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( iyon değiştirme,solvent ekstraksiyonu) Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Isıl işlemler ile Manyetikliğin Arttırılması,Liç Öncesinde Uygulanan Isıl İşlemler Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Isıl İşlemler ile Dağıtmak ve Gözenekliliğin Arttırılması, Altın ve Kobaltın Hidrometalurjik Yöntemler ile Kazanılması Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Final sınavı Konuların tekrarı ve problem çözme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar