DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Yatakları 2 * MDZ   308 6 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter Kökenli oluşumlu cevherleşmeleri ve mekanikleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Karstik Yataklar/ oksidasyon ve sementasyon cevherleri / plaser oluşum / Biyokimyasal tortul demir ve manganez yatakları / Evaporasyon maden yatakları / cevherlerin jeokimyasal ve fizikokimyasal kavramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sedimanter yataklanmalar Giriş Kaynak okuma, internet
2 Karstik yataklanmalar Kaynak okuma, internet
3 Demirli ve Aliminyumlu Lateritler Kaynak okuma, internet
4 Oksidasyon-Sementasyon Cevherleşmeleri Kaynak okuma, internet
5 Plaser tip yataklar Kaynak okuma, internet
6 Biyokimyasal Çökelme Yöntemleri Kaynak okuma, internet
7 Evaporitler Kaynak okuma, internet
8 Ara Sınav Kaynak okuma, internet
9 Arasınav Konuların tekrarı ve problem çözme
10 Fosfatlar ve yataklanmaları Kaynak okuma, internet,
11 Katmansı yataklanmalar (Demir yatakları) Kaynak okuma, internet
12 Manganez yatakları Kaynak okuma, internet
13 Mikroskop Çalışmaları Kaynak okuma, internet, mikroskop çalışması
14 Mikroskop Çalışmaları Kaynak okuma, internet, mikroskop çalışması
15 Mikroskop Çalışmaları Kaynak okuma, internet, mikroskop çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarı ve problem çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar