DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden ve İş Hukuku * MDZ   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZEN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden hukukunun genel hukuk içindeki yeri, Maden ve iş hukukunun uygulama alanları/ Maden mülkiyeti ve maden hakları/ İş kanununun madenlere uygulanma halleri/ İş yeri emniyeti ve sağlık kuralları/ Yürürlükteki maden yasasının ayrıntılı açıklaması ve ilgili yönetmeliklere göre düzenlenmesi öğretilir
Dersin İçeriği
Mevzuat ve mevzuat kuralları , kanunlar kurallar , Türk madencilik hukuku, medeni hukuk , Kronolojik tarihine madencilik mevzuatının yeri ve mevcut yasal durum , arama , Ön üretim ve aşamaları ile ilgili maden kanunu , Kurallar ve madencilik ve çevre , Madencilik öncesi ve çevre ve doğaya kazandırma faaliyetleri , uygulama alanları ile ilgili sivil organizasyonun tanıtımı ile sonrası madencilik etkileşimi arasındaki ilişkilerinin ocakları , ilgili mevzuat , Sözleşmeler , Mine sahip ve maden hakları , Ergonomi iş hukuku uygulanması işsağlığı ve güvenliği için mevcut maden yasası ve zorunlu raporların düzenlemeler , (faaliyet raporları , bilanço ATC.) , anlaşmazlıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk ve hukuk kuralları Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
2 Hukuk kurallarının dayandığı kaynaklar Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
3 Maden hukukunun genel hukuk içindeki yeri Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
4 Türk Maden Mevzuatının kronolojik geçmişi ve mevcut durumu Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
5 Maden yasası hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken genel özellikler Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
6 Aramayla ilgili ruhsat talepleri Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
7 Ön-işletme ve evreleri/ İmtiyaz sözleşmeleri Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
8 Ara Sınav
9 Taş ocakları ile ilgili hukuk ve kurallar Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
10 Madencilik ve çevre arasındaki etkileşimin belirtilmesi, Madencilik faaliyetleri öncesi ve sonrasında yapılan işlemlerin çevreye verdiği etkiler Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
11 Madencilikle ilgili kamu kuruluşlarının tanıtılması Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
12 Maden ve iş hukukunun uygulama alanları Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
13 Maden mülkiyeti ve maden hakları, İş kanununun madenlere uygulanma halleri Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
14 İş yeri emniyeti ve sağlık kuralları, yürürlükteki maden yasasının ayrıntılı açıklaması ve ilgili yönetmeliklere göre düzenlenmesi Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
15 Zorunlu raporların tanzimi (faaliyet raporları, bilanço vb.) ve mevzuat uygulamalarındaki uyuşmazlıklar Ders notları, Madencilik Kanunları ve ilgili Web linkleri
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar