DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Mühendisliğine Giriş * MDZ   113 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden mühendisliği konularına giriş yapılır. Yer altı, Yerüstü Madenciliği konusunda bilgi verir, kazı, nakliyat, ihraç, su atımı ve mesleğin her dönemindeki havalandırma-emniyet işlemleri, önemli yerüstü tesisleri anlatılmakta, Maden işletmesi idaresi hakkında bilgi verilmektedir.
Dersin İçeriği
Kısa tarihçesi sektöründe madencilik ve Türk madencilik, Türkiye'de madencilik kuruluşları , Ana üretim yöntemleri ve maden işleme, maden makineleri , Ekonomik ve teknik kullanılan nedenlerle diğer disiplinlerle , Kronolojik tarihi ile ilişkisi maden mühendisliği , Yeri madencilik , Kapsam özellikleri maden işleme, iyi bilinen maden işleme yöntemleri , Madencilik ve çevre , maden ve bitki fizibilite Güncel hukuk devleti , Etkilenen faktörler istismar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madenciliğin tarifi Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
2 Maden İşletmeciliğinin ana işlemleri Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
3 Maden mühendisinin ana görevleri Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
4 Madencilik tarihçesi Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
5 Türkiye Madencilik Çalışmaları Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
6 Madenlerde Arama ve Değerlendirme Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
7 Madenlerde Hazırlık Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
8 Ara Sınav
9 Maden İşletme Metodları Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
10 Ulaşım-İhraç-Su atımı Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
11 Havalandırma-Emniyet-Yeryüzü Tesisleri Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
12 Cevher Hazırlama Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
13 Maden İdaresi Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
14 Kanuni Tüzükler Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
15 Kanuni Tüzükler Öğrenci ilgili kitap ve web sayfalarından konuyu öğrenir
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar