DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çimento Teknolojisi * MDS   325 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çimento teknolojisini tanıtmak, çimento hammaddeleri ve çimento prosesini anlamak.
Dersin İçeriği
Çimento hammaddeleri , Çimento üretimi aşamaları, Çimento sınıflamaları, Standartlar, Türkiye Çimento Sektörü hakkında bilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çimentoya giriş, Türkiyede ve dünyada çimento sektörü Literaür tarar, ders notlarını okur
2 Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler Literaür tarar, ders notlarını okur
3 Çimeto üretiminde kullanılan katkı maddeleri Literaür tarar, ders notlarını okur
4 Hammadde Kırıcıları Literaür tarar, ders notlarını okur
5 Hammadde hazırlama Literaür tarar, ders notlarını okur
6 Farin hazırlamada kullanılan kimyasal modüller Literaür tarar, ders notlarını okur
7 Hammaddelerin değirmenllerde öğütülmesi Literaür tarar, ders notlarını okur
8 Vize Sınavı
9 Klinker prosesi Literaür tarar, ders notlarını okur
10 Klinkerin öğütülmesi Literaür tarar, ders notlarını okur
11 Klinker öğütme ekipmanları Literaür tarar, ders notlarını okur
12 Çimento türleri Literaür tarar, ders notlarını okur
13 Çimento kalite deneyleri Literaür tarar, ders notlarını okur
14 Çimentonun piyasaya arzı ve çimento pazarı Literaür tarar, ders notlarını okur
15 Çimentonun piyasaya arzı ve çimento pazarı I Literaür tarar, ders notlarını okur
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar