DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Katı Sıvı Ayırımı * MDS   429 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, cevher hazırlama proseslerinde temel aşamalardan biri olan katı-sıvı ayrımının önemini göstermeyi amaçlar. Bu konudaki çalışmalar deneyler ile pekiştirilir.
Dersin İçeriği
Katı-sıvı ayrım teorisi, Katı-sıvı ayrım yöntemleri, Çöktürme, Flokülasyon, Koagülasyon, Tikinerler, Filtrasyon, Eleme, Katı/sıvı ayrım tesislerinin akım şemaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katı sıvı ayırımı ve cevher hazırlamadaki yeri Ders notları
2 berraklaştırma (sedimantasyon) Ders notları
3 laminer akış (stokes ), türbülanslı (newton), karışık ve süper kritik bölge akışları, reynold katsayısı Ders notları
4 Terminal hız hesabı ve tane boyutunun belirlenmesi, Ders notları
5 engelli çökme, kync teorisi, eş çökelen partiküller ve konsantrasyon kriteri Ders notları
6 filtrasyon, darcy kanunu, Ders notları
7 vakumlu ve pres filtreler ve çalışma özellikleri, Ders notları
8 Ara sınav
9 sedimantasyon havuzları (tiknerler), laboratuvar uygulaması Ders notları
10 tikner dizaynı, santrifüj ayırıcılar, Ders notları
11 katısıvı ayırımında yeni ve yardımcı sistemler: kavisli elekler, hidrosiklonlar, tüp filtreler, video ve görsel sunular Ders notları
12 Kurutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler Ders notları
13 toz tutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler Ders notları
14 toz tutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler Ders notları
15 Konu tekrarı ve mazeret sınavı Ders notları
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar