DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metalurji * MDS   431 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT ALTINER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metalurjik işlemlerde ön hazırlama ( kurutma, kalsinasyon, kavurma, aglomerasyon ), pirometalurjik ekstraksiyon metodları ( ergitme, indirgeme, ateşle saflaştırma, buharlaştırma, halojenlerin metalurjisi ), hidrometalurjik ekstraksiyon yöntemleri ( liç, katı-sıvı ayırımı, iyon değişimi, solvent ekstraksiyonu, elektro kazanma-elektrorafinasyon, çöktürme ), yakıtlar, refrakterler, bakır ve demir-çelik metalurjisi konularında öğrenciyi bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Ön hazırlama işlemleri 1 Ön hazırlama işlemleri 2 Pirometalurjik ekstraksiyon metodları 1 Pirometalurjik ekstraksiyon metodları 2 Hidrometalurjik yöntemler 1 Hidrometalurjik yöntemler 2 Hidrometalurjik yöntemler 3 Yakıtlar Refrakterler Pik demirin üretilmesi 1 Pik demirin üretilmesi 2 Çelik üretimi Bakır metalurjisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön hazırlama işlemleri 1 Literatür taraması
2 Ön hazırlama işlemleri 2 Literatür taraması
3 Pirometalurjik ekstraksiyon metodları 1 Literatür taraması
4 Pirometalurjik ekstraksiyon metodları 2 Literatür taraması
5 Hidrometalurjik yöntemler 1 Literatür taraması
6 Hidrometalurjik yöntemler 2 Literatür taraması
7 Hidrometalurjik yöntemler 3 Literatür taraması
8 Arasınav
9 Yakıtlar Literatür taraması
10 Refrakterler Literatür taraması
11 Pik Demirin Üretilmesi 1 Literatür taraması
12 Pik Demirin Üretilmesi 2 Literatür taraması
13 Çelik Üretimi Literatür taraması
14 Bakır Metalurjisi 1 Literatür taraması
15 Bakır Metalurjisi 2 Literatür taraması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar