DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden İşletme Tesis Diz. ve Org. * MDZ   414 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, daha önce almış oldukları derslerden edinilen bilgileri bir maden yatağının varlığından üretimi aşamasına kadarki bütün işletilme faaliyetlerinin planlanması, makine/ekipman seçimi ve boyutlandırılması konularında kullanabilme becerilerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Herhangi bir yatağın ekonomik olarak değerlendirilebilmesi/ Yöntemi seçimi/ Ocak sınırlarının belirlenmesi ve üretim planlaması/ Optimum kapasite ve üretim süresinin belirlenmesi/ Ayak sayısının belirlenmesi/ Optimum kuyu lokaysonu ve açık işletme başlangıç noktasının belirlenmesi/ Optimum kat aralığının belirlenmesi/ Kuyu ve galerilerin boyutlandırılması ve ekipman seçimi/ Açık işletmelerde dragline seçimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir maden yatağının işletilebilirliği Kaynak okuma
2 Optimum kapasite ve üretim süresinin belirlenmesi Kaynak okuma
3 Otimum kuyu yeri seçimi Kaynak okuma
4 Optimum katlar arası mesafenin belirlenmesi Kaynak okuma
5 Kuyu projesinin hazırlanması. Kaynak okuma
6 Ana ve damar içi hazırlıklarının boyutlandırılması Kaynak okuma
7 Yer altı nakliye sistemleri ve makine ekipman seçimi ve boyutlandırılması Kaynak okuma
8 Arasınav Yazılı sınav
9 Dragline seçimi Kaynak okuma
10 Madenlerde yönetim ve organizasyon Kaynak okuma
11 Madencilik yazılımları ve Netpro/Mine ile yatak modelleme Kaynak okuma
12 Netpro/Mine ile Yatak Modelleme Kaynak okuma
13 Netpro/Mine ile Yerüstü Madenciliğinde Ocak Tasarımı Kaynak okuma
14 Netpro/Mine ile Yerüstü Madenciliğinde Ocak Tasarımı Kaynak okuma
15 Netpro/Mine ile Yeraltı Madenciliğinde Ocak Tasarımı Kaynak okuma
16-17 Final sınavı Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar