DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madencilikte Doğal Riskler * MDS   324 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Emniyetli madencilik faaliyetleri için karşılaşılabilecek doğal riskler ve önlemlerini anlatır
Dersin İçeriği
Doğal riskler ve depremlerin mekanizması, Depremler / deprem sınıflandırılması ve sonuçları / seismographs / temel parametreler, ilişkileri / Deprem tahmini / Kütle hareketi, slaytlar, jeoloji etkilere bağlı riskler, binalar üzerine doğal risklerin etkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve ilgili Web sayfaları
2 Depremler, depremlerin nedeni ve sınıflandırılması,Sismograflar/ Deprem dalgaları Ders notları ve ilgili Web sayfaları
3 Kaynak parametreleri, saptanması ve aralarındaki bağıntıları, Depremlerin önceden tahmini Ders notları ve ilgili Web sayfaları
4 Kütle hareketleri ve heyelanlar Ders notları ve ilgili Web sayfaları
5 Hidrojeolojik özellikler Ders notları ve ilgili Web sayfaları
6 Taşkınlar Ders notları ve ilgili Web sayfaları
7 Çığ düşmesi gibi doğal riskler ve bunların oluşumları ve mekanizmaları Ders notları ve ilgili Web sayfaları
8 Ara Sınav Ders notları ve ilgili Web sayfaları
9 Kömür madenciliği ve gaz çıkışları, Doğal risklerin oluşumunda jeolojik etmenler Ders notları ve ilgili Web sayfaları
10 Doğal risklerin mühendislik yapıları üzerindeki etkileri Ders notları ve ilgili Web sayfaları
11 Doğal risk zararlarının azaltılması Ders notları ve ilgili Web sayfaları
12 Doğal risklerden korunma yöntemleri Ders notları ve ilgili Web sayfaları
13 proje kontrol Ders notları ve ilgili Web sayfaları
14 proje kontrol Ders notları ve ilgili Web sayfaları
15 Proje sunumu (final sınavı) Ders notları ve ilgili Web sayfaları
16-17 Proje sunumu (final sınavı) Ders notları ve ilgili Web sayfaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar