DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislikte Temel Yapılar * MDS   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden Mühendisleri için yeraltı ve yerüstü yapıları tünelcilik ve galeri açma, yol yapımı, heyelan-şev duraylılığı ve önlenmesi, zemin etüdü- zemin iyileştirmesi, iksa ve destek sistemleri, tasman, köprüler ve barajlar hakkında detaylı bilgi verir. Ayrıca Kullanılan beton ve kalitesi kayaç yapısı ve kayaçların mühendislik-jeomekanik özellikleri, kırık-çatlak sistemleri hakkında temel bilgiler verir
Dersin İçeriği
Yeraltı ve yerüstü yapıları tünelcilik ve galeri açma, yol yapımı, heyelan-şev duraylılığı ve önlenmesi, zemin etüdü- zemin iyileştirmesi, iksa ve destek sistemleri, tasman, köprüler ve barajlar hakkında detaylı bilgi verir. Ayrıca Kullanılan beton ve kalitesi kayaç yapısı ve jeomekanik özellikleri, kırık-çatlak sistemleri hakkında temel bilgiler verir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Süreksizlikler ve kayaçların sınıflandırılması ders notları (1-15)
2 Heyelanlar ve haritalar ders notları (16-49)
3 Temel sondajlar ders notları (50-70)
4 beton ders notları (71-83)
5 karayolu ve otoyol yapıları ders notları (84-127)
6 Demiryolu ve istinat yapıları ders notları (127-142)
7 Köprüler ve viyadükler ders notları (143-149)
8 Ara Sınav ders notları
9 su alma yapıları ve barajlar ders notları (150-189)
10 Hava alanları ders notları (189-195)
11 Raylı sistemler ders notları (195-215)
12 Tünel terimleri ders notları (215-217)
13 Tünel çeşitleri ders notları (217-221)
14 Tünel kazıları ders notları (221-242)
15 Konuların tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar