DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çözelti Madenciliği * MDS   432 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cevher hazırlamada çözeltiye alarak (Liç) yapılan zenginleştirme uygulamaları; asit, baz ve su liçi uygulamaları ile ilgili bilgiler vermek.
Dersin İçeriği
Yerinde liç uygulamaları, Liç işlemini etkileyen parametreler, Liç ile zenginleştirilen mineraller, Çözelti madenciliğindeki gelişmeler ve güçlükler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 liç nedir ve liç işlemine etki eden parametreler, liç verimini etkileyen sebepler Ders notları
2 yığın liçi, yamaç liçi, yerinde liç Ders notları
3 karıştırma ve basınç liçi, Ders notları
4 tank liçi, perkolasyon liçi, Ders notları
5 liç uygulanan metaller ve çözücüler (su, Asitler ve bazlar) Ders notları
6 liç çözeltilerinin berraklaştırılması metal kazanım yöntemleri Ders notları
7 iyon değiştirme, Ders notları
8 Ara sınav Ders notları
9 solvent extraksiyon, Ders notları
10 sementasyon(çöktürme), Ders notları
11 ergitme, elektroliz ile saflaştırma Ders notları
12 Ülkemizde liç işlemi yapan tesisler Ders notları
13 video ve görsel sunular Ders notları
14 video ve görsel sunuları ve Mazeret sınavı Ders notları
15 final sınavı Ders notları
16-17 Final sınavı Ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar