DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Zenginleştirme Atıklarının Değer. * MDS   434 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cevher zenginleştirme işlemleri sonucu elde edilen katı ve sıvı artıkların özelliklerinin (kimyasal ve fiziksel), depolanmasının ve bazı sıvı artıkların kimyasal yöntemlerle zararsız hale getirilmesi konularında öğrenciyi bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Cevher zenginleştirme artıklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Cevher zenginleştirme katı artıklarının mühendislik özellikleri (depoloma karakteristikleri, segregasyon, sedimantasyon, permeabilite ) Katı artıkların depolanması 1 Katı artıkların depolanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cevher zenginleştirme artıklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Literatür taraması
2 Cevher zenginleştirme katı artıklarının mühendislik özellikleri (depoloma karakteristikleri, segregasyon, sedimantasyon, permeabilite ) Literatür taraması
3 Katı artıkların depolanması 1 Literatür taraması
4 Katı artıkların depolanması 2 Literatür taraması
5 Katı artıkların depolanması 3 Literatür taraması
6 Katı artık depolama modelleri Literatür taraması
7 Katı artık depolama alternatifleri Literatür taraması
8 ARA SINAV
9 Atık barajlarının dizaynı ve sismik stabilitesi Literatür taraması
10 Atık barajlarına yüzey sularının gelirinin kontrolu Literatür taraması
11 Sızmalar Literatür taraması
12 Atık pulplarının karekteristiklerinin belirlenmesi Literatür taraması
13 Altın kazanım işlemleri sonucu elde edilen siyanürlü artıkların değerlendirilmesi Literatür taraması
14 Asit-maden drenajı Literatür taraması
15 Asit-maden drenajı Literatür taraması
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar