DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik * MDZ   103 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik ve modern fizikteki temel konuları kapsamaktadır. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermektir. Ayrıca gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktadır. Verilen problemleri , fiziğin temel prensip ve kavramlarnı anlamadan çözmenin mümkün olmadığını öğrencilere anlatarak, konuları doğru olarak algılamanın ve anlamanın önemini vurgulamak. Bunun yanı sıra öğrencilerimize fiziği sevdirmek için, fiziğin mühendislik bilim dalı üzerindeki rolünü pratik örneklerle gösterilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Ölçme kavramı, vektör işlemleri, İş ve Enerji kavramları, hareket tipleri ve kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fiziğin Temelleri ilgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Bir boyutta hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması
3 İvme ilgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Momentum ilgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Enerji ilgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Görelilik İlkesi ilgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Fiziksel Etkileşmeler ilgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Sınav
9 Kuvvet ilgili konuların kitaplardan araştırılması
10 İş ilgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Düzlemsel Hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Dairesel Hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Tork ilgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Kütle Çekim Kuvveti ilgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Periyodik Hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar