DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Cebir * MDZ   201 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ela AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELA AYDIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lineer Cebirin soyut ve somut yönleriyle ilgili bilgi ve becerilşeri kazandırmak, Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri ile ilgili matematisel kavramları anlamayı sağlamak.Matrisleri kullanarak sistemleri çözmek,vektör uzayları ve soyut matematiksel konuları öğretmek, soyut düşünmeyi öğrenir.Çember, küre denklemlerini bilir ve uygulamalarını yapabilir.
Dersin İçeriği
Lineer denklem sistemleri,elemanter işlemler,elemanter işlemleri kullanarak homojen ve lineer sistemlerin çözümü,matrisler ve bazı özel tipteki matrisler,elemanter işlemlerle matris tersinin bulunması,determinantlar,blok ve bazı özel matrislerin determinantının bulunması,Cramer sisteminin determinantla çözülmesi,düzlemde ve uzayda vektörler,altuzaylar,lineer bağımlılık ve bağımsızlık,vektör uzaylarının bazları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler Review of the relevant pages from sources
2 Matris İşlemleri Review of the relevant pages from sources
3 Özel tipteki Matrisler Review of the relevant pages from sources
4 Gauss Yoketme ve Gauss Jordan İndirgemesi ile sistemlerin çözümü Review of the relevant pages from sources
5 Bir matrisin tersini bulma Review of the relevant pages from sources
6 Determinant hesaplama ve Determinant Özellikleri Review of the relevant pages from sources
7 Cramer Sistemiyle Lineer Sistemleri Çözme Review of the relevant pages from sources
8 Arasınav Review of the topics discussed in the lecture notes and sources
9 Kofaktör ve Bir Matrisin Eki kullanarak matris tersi bulma Review of the relevant pages from sources
10 Benzerlik Review of the relevant pages from sources
11 Bir matrisin rankı Review of the relevant pages from sources
12 Vektör Uzayları, Düzlemde ve Uzayda Vektörler Review of the relevant pages from sources
13 Lineer geren uzayı bulmak Review of the relevant pages from sources
14 Vektörlerin lineer bağımlılık ve bağımsızlığı Review of the relevant pages from sources
15 Çember, küre denklemleri ve uygulamaları Review of the relevant pages from sources
16-17 Final sınavı Konuların tekrarı ve problem çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar