DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik MDZ   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET YILDIRIM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Termodinamiğin temel kuralları ile cevher hazırlama, pirometalurjik ve hidrometalurjik proseslerde gerekli termodinamik bilgileri içeren konularda öğrenciyi bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Temel kavramlar (İş ve Enerji-enerji türleri, sıcaklık, basınç, birim ve dönüşümler) Termodinamiğin Sıfırıncı ve I. Kanunları (Entalpi, Oluşumun sıcaklığı, ısı, ısı kapasitesi ve örnek problemlerin çözümü) Termodinamiğin II. Kanunu ve Entropy (kendi kendine oluşan tersinir olmayan prosesler, tersinirler) Gazların Davranışı ( Ideal gaz eşitliği, gazların karışımı ve örnek problem çözümü) Ideal ve Ideal Olmayan Çözeltiler Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar (Gibbs-Helmholtz eşitliği, Gibbs-Duhem eşitliği ve örnek problem çözümü) Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar (kimyasal reaksiyonlar için serbest enerjinin hesaplanması) Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar (Serbest Enerji (G)-Sıcaklık(T) diyagramları-Ellingham Diyagramı, Nernest eşitliği ve Pourbaix Diyagram) Reaksiyon kinetiği ve Sıcaklık (Arrhenius Eşitliği) Reaksiyon kinetiği ve Sıcaklık (Aktivasyon enerjisinin hesaplanması, Sıcaklığın etkisi ve örnek problem çözümü) Reaksiyon Hızı (Yüzey alanını etkisi, Katalizörün etkisi, Konsantrasyon-Zaman eğrisi) Elektrokimya (Elektroloiz hücre dinamiği) Elektrokimya (Elektroliz ve örnek problem çözümü)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik için gerekli temel termodinamik kuralları anlar
2) Ekstraktif metalurji konularında temel yaklaşımların elde edilmesini ve uygulamasını anlar
3) Kimyasal termodinamik konularında temel yaklaşımların elde edilmesini ve uygulamasını anlar
4) Termodinamiğin Sıfırıncı ve I. Kanunları hakkında bilgi edinir.
5) Termodinamiğin II. Kanunu ve Entropy hakkında bilgi edinir.
6) Gazların Davranışları Ideal gaz eşitliği, gazların karışımı hakkında bilgi edinir.
7) İdeal ve Ideal Olmayan Çözeltiler hakkında bilgi edinir.
8) Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar hakkında bilgi edinir.
9) Reaksiyon kinetiği ve Sıcaklık (Arrhenius Eşitliği) hakkında bilgi edinir.
10) Reaksiyon Hızı (Yüzey alanını etkisi, Katalizörün etkisi, Konsantrasyon-Zaman eğrisi) hakkında bilgi edinir.
11) Elektrokimya (Elektroloiz hücre dinamiği) hakkında bilgi edinir.
12) Temel kavramlar (İş ve Enerji-enerji türleri, sıcaklık, basınç, birim ve dönüşümler) hakkında bilgi edinir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar (İş ve Enerji-enerji türleri, sıcaklık, basınç, birim ve dönüşümler) Literatür tarama Anlatım
2 Termodinamiğin Sıfırıncı ve I. Kanunları (Entalpi, Oluşumun sıcaklığı, ısı, ısı kapasitesi ve örnek problemlerin çözümü) Literatür tarama Anlatım
3 Termodinamiğin II. Kanunu ve Entropy (kendi kendine oluşan tersinir olmayan prosesler, tersinirler) Literatür tarama Anlatım
4 Gazların Davranışları Ideal gaz eşitliği, gazların karışımı ve örnek problem çözümü) Literatür tarama Anlatım
5 İdeal ve Ideal Olmayan Çözeltiler Literatür tarama Anlatım
6 Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar (Gibbs-Helmholtz eşitliği, Gibbs-Duhem eşitliği ve örnek problem çözümü) Literatür tarama Anlatım
7 Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar (kimyasal reaksiyonlar için serbest enerjinin hesaplanması) Literatür tarama Anlatım
8 Arasınav Yazılı Sınav
9 Gibbs Serbest Enerjisi ve Kimyasal Reaksiyonlar (Serbest Enerji (G)-Sıcaklık(T) diyagramları-Ellingham Diyagramı, Nersest eşitliği ve Pourbaix Diyagra Literatür tarama Anlatım
10 Reaksiyon kinetiği ve Sıcaklık (Arrhenius Eşitliği) Literatür tarama Anlatım
11 Reaksiyon kinetiği ve Sıcaklık (Aktivasyon enerjisinin hesaplanması, Sıcaklığın etkisi) Literatür tarama Anlatım
12 Reaksiyon kinetiği ve Sıcaklık (Örnek problem çözümü) Literatür tarama Anlatım
13 Reaksiyon Hızı (Yüzey alanını etkisi, Katalizörün etkisi, Konsantrasyon-Zaman eğrisi) Literatür tarama Anlatım
14 Elektrokimya (Elektroloiz hücre dinamiği) Literatür tarama Anlatım
15 Elektrokimya (Elektroliz ve örnek problem çözümü) Literatür tarama Anlatım
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar