DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği MDZ   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT ALTINER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel olarak Maden Mühendisliği lisans eğitimi süresince akışkanlar Mekaniği ile ilgili temel birim ve kavramlar vermek, Akışkanların özelliklerini kavratmak, Akışkanların hidrostatiği, akışkanların kinematiği ve dinamiği konularını kavrama, Akışkanlarla ilgili pratik problemlerin çözümünü öğretmek.
Dersin İçeriği
Temel terminolojinin tanımı; sıvı, kuvvet, kütle, uzunluk ve kuvvet birimleri, viskozite, diğer özellikler/ Sıvı hareketlerinin temel eşitlikleri; süreklilik eşitliği, momentum eşitliği, enerji eşitliği-Bernoulli eşitliği,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akışkanlar Mekaniğinin Tarihçesi, Akışkanlar Mekaniğinin Temellerini bilir.
2) Akışkanlar Mekaniği ile ilgili temel birim bilir.
3) Akışkanlar Mekaniği ile ilgili kavramları bilir.
4) Akışkanların özellikleri, akışkanların hidrostatiği konularını kavrar.
5) Akışkanların kinematiği ve dinamiği konularını kavrar.
6) Akışkanların sınır katmanları özelliklerini kavrar.
7) Akış ölçer ve pompa kavramlarını bilir.
8) Akışkanlar ile ilgili temel eşitlikler yazabilir.
9) Akışkanlar ile ilgili problemleri çözebilir.
10) Akışkanlar Mekaniği ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını bilir.
11) Madencilikte Akışkanlar Mekaniği ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını bilir.
12) Uygulama problemlerini temel anlamda değerlendirir.
13)
14)
15)