DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı MDZ   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Madenlerde kullanılan nakliye araçlarını tanıtımını yapmak, En uygun nakliye aracının seçimi ve nakliye araçlarının projelendirilmesi, Madenlerde su kaynaklarını ve su atımı sistemlerini öğretmek, Su atımı tesislerini projelendirmek hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Bür, fere ve nakliye bacalarında nakliyat, sabit ve helezoni oluklar, zincirli oluklar yapıları ve hesaplamalar/ Halatlı nakliyat/ Monoray/Skreyperler/ Doldur-Taşı-Boşalt (LHD) araçları ve yeraltında kullanılmaları/ Çeşitli yükleyici araç ve makineler/Demiryolu nakliyatı; vagonlar, yollar, lokomotifler/Güç ve kapasite hesapları/ Nakliyatın organizasyonu/ Bant taşıyıcılar; elemanlar, çekme kuvveti, gerdirme kuvveti, güç hesapları/Su atımı ile ilgili genel bilgiler, su kaynakları/Yer altı barajları ve su kapıları/ Su atımı sistemleri/Pistonlu ve santrifüj tulumbalar, yapıları, kullanılmaları ve hesaplamalar/ Şebeke hesapları, güç ve kapasite hesapları ve nomoğramlar/Tulumba bağlantı kombinezonları/Derin kuyu tulumbaları, mamut tulumbalar ve maden alanlarının susuzlaştırılması/Hidrolik nakliyat/Dünyadaki uygulama örnekleri/Tasarımlarla ilgili hesaplamalar/Diğer nakliye sistemleri ile mukayeseler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madenlerde Ulaşımın Amaçları ,Ulaşım Sistemlerinin Sınıflandırılmasını öğrenir.
2) En uygun taşıma sistemini belirler.
3) Yer altı tesislerinde (madenlerde) taşıma sistemlerini projelendirir.
4) Açık maden işletmeleri (madenlerde) taşıma sistemlerini projelendirir.
5) Cevher hazırlama tesislerinde (madenlerde) taşıma sistemlerini projelendirir.
6) Yer altı maden işletmelerinde su geliri sorununu kavrar.
7) Açık maden işletmelerinde su geliri sorununu kavrar.
8) Yeraltı tesislerinde taşıma araç ve sistemlerini öğrenir.
9) Açık ocak tesislerinde taşıma araç ve sistemlerini öğrenir.
10) Cevher hazırlama tesislerinde taşıma araç ve sistemlerini öğrenir.
11) Su Atımı, Nakliyat ve Su Atımında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını öğrenir.
12) Madenlerde Su Atımı, Nakliyat ve Su Atımında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını öğrenir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Madenlerde Ulaşımın Amaçları ,Ulaşım Sistemlerinin Sınıflandırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
2 Sürekli Nakliyat, Yerçekiminden Yararlanılarak Yapılan Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Yerçekiminden Yararlanılarak Yapılan Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
4 Sonu Olmayan Bir Çekme Aksamı İle Yapılan Nakliyat; Bant Konvoyörle Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Bant Konvoyör Hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
6 Zincirli Konveyörle Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Zincirli Konveyör Hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Havai Hat (Teleferik) ile Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
Problem Çözme
10 Havai Hat Hesaplamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Problem Çözme
11 Monoray ve Boru Hattı (Pipe Line) ile Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
12 Kesikli Nakliyat, Raylı Nakliyat, Raylı Nakliyat Hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
13 Raysız Nakliyat Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
14 Kuyu Nakliyatı Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Problem Çözme
15 Madenlerde Su Atımı, Nakliyat ve Su Atımında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
Gösteri
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar