DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madenlerde Nakliyat ve Su Atım MDZ   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Madenlerde kullanılan nakliye araçlarını tanıtımını yapmak, En uygun nakliye aracının seçimi ve nakliye araçlarının projelendirilmesi, Madenlerde su kaynaklarını ve su atımı sistemlerini öğretmek, Su atımı tesislerini projelendirmek hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Bür, fere ve nakliye bacalarında nakliyat, sabit ve helezoni oluklar, zincirli oluklar yapıları ve hesaplamalar/ Halatlı nakliyat/ Monoray/Skreyperler/ Doldur-Taşı-Boşalt (LHD) araçları ve yeraltında kullanılmaları/ Çeşitli yükleyici araç ve makineler/Demiryolu nakliyatı; vagonlar, yollar, lokomotifler/Güç ve kapasite hesapları/ Nakliyatın organizasyonu/ Bant taşıyıcılar; elemanlar, çekme kuvveti, gerdirme kuvveti, güç hesapları/Su atımı ile ilgili genel bilgiler, su kaynakları/Yer altı barajları ve su kapıları/ Su atımı sistemleri/Pistonlu ve santrifüj tulumbalar, yapıları, kullanılmaları ve hesaplamalar/ Şebeke hesapları, güç ve kapasite hesapları ve nomoğramlar/Tulumba bağlantı kombinezonları/Derin kuyu tulumbaları, mamut tulumbalar ve maden alanlarının susuzlaştırılması/Hidrolik nakliyat/Dünyadaki uygulama örnekleri/Tasarımlarla ilgili hesaplamalar/Diğer nakliye sistemleri ile mukayeseler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madenlerde Ulaşımın Amaçları ,Ulaşım Sistemlerinin Sınıflandırılmasını öğrenir.
2) En uygun taşıma sistemini belirler.
3) Yer altı tesislerinde (madenlerde) taşıma sistemlerini projelendirir.
4) Açık maden işletmeleri (madenlerde) taşıma sistemlerini projelendirir.
5) Cevher hazırlama tesislerinde (madenlerde) taşıma sistemlerini projelendirir.
6) Yer altı maden işletmelerinde su geliri sorununu kavrar.
7) Açık maden işletmelerinde su geliri sorununu kavrar.
8) Yeraltı tesislerinde taşıma araç ve sistemlerini öğrenir.
9) Açık ocak tesislerinde taşıma araç ve sistemlerini öğrenir.
10) Cevher hazırlama tesislerinde taşıma araç ve sistemlerini öğrenir.
11) Su Atımı, Nakliyat ve Su Atımında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını öğrenir.
12) Madenlerde Su Atımı, Nakliyat ve Su Atımında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını öğrenir.
13)
14)
15)