DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Yatakları 1 MDZ   307 5 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri MDZ109 General Geology
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metalik maden cevherleşmeşleriini oluşum mekaniği hakkında bilgi verir.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar / kayaçlar / Pegmatitik cevherleri / Pnomatolitic cevherleri / Pirometazomatic için maden yatakları / Cevher-yan kayaç ilişkileri / Cevher doku ve magmatik kayaçlar / granit ve cevherleri ilişkisi oluşumunda maden yataklarının / cevherleri bir magma ve oluşum yapısı / Kristalizasyon sınıflandırılması cevherleri / Hidrotermal cevher.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ceverleşmeler hakkında bilgi verir.
2) .Maden Yatağı kavramını anlar
3) .Jeolojik olayların maden yatağı üzerindeki etkilerinin belirler
4) Maden yatakları yan kayaç ilişkilerini gözlemler
5) Maden Yatağının oluşumunu belirler ve modeller
6) Maden yataklarında saha ve laboratuvar çalışmaları yapar
7) Magmatik oluşumlu metalik cevherleşmelerin içerikleri incelenir
8) Oluşum mekanizmaları öğrenilir
9) Oksitli, Sülfürlü ceveherleşmeler ve Türkiye yataklanmaları ve özellikleri öğrenilir.
10) Metalik cevherler tanınır
11) Maden yataklarının tanıtımı, sınıflandırılması, maden yataklarının oluşum mekanizmalarının öğretilmesi
12) oluşum modellerinin ortaya çıkartılması, ekonomik değere sahip cevherleşmelerin aranması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır
13) Maden yataklarını oluşturan süreçlerin anlaşılması
14)
15)