DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Sinevizyon gösterisi, Madenlerde kullanılan (yeraltı ve yerüstü) ekipmanlara genel bir bakış Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Ekipmanların mevcudiyeti, fleksibilitesi, faydalanma ve güvenilirliği, Makinalarda kullanılan enerji sistemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Kırılma ve parçalanma teorileri ve makinalardaki etkileri, Delici makinalar ve elemanları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Hidrolik kırıcılar ve yerüstü ve yeraltı uygulamaları, Malzeme taşımada kullanılan makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Malzeme taşımada kullanılan makinalar, Loderler, dizayn özellikleri, madencilikte uygulamaları ve kapasite hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 LHD ekipmanları, dizayn özellikleri, madencilikte uygulamaları ve kapasite hesapları, Yeraltında kullanılan TBM ve kısmi cepheli ekipmanlar, dizayn özellikleri, madencilikte uygulamaları ve kapasite hesapları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Yeraltında uzun ayakta kullanılan kazı makinaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
9 Kazı mekaniği ve mekanizasyonuna giriş, Kömür kazısında mekanizasyonu sağlayan makinalar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Galeri ve tünel açma makinaları, Açık işletmelerde kullanılan kazı ve yükleme makinaları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Yer altı işletmelerinde kullanılan kazı ve yükleme makinaları, Hidrolik kırıcılar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Kazı makinalarında kullanılan kalem ve kama uçlu keskiler, Kazı ve kesme makinalarında kullanılan disk keskiler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Kazı makinalarında kullanılan yıldız ve kabaralı keskiler, Keskilerin imali ve imalat faktörlerinin keski aşınmaları üzerne etkileri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Keski aşınmalarını etkileyen keski tasarım ve kayaç özellikleri, Makina verimini etkileyen kaya özellikleri: dayanım ve sertlik Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Makina verimini etkileyen kaya özellikleri: aşınma ve doku özellikleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar