DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği MDZ   302 6 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri MMD101 Matematik
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin mekaniği temel kavramlarının öğretilmesi, Zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini öğrenmek ile zemin mekaniği ile ilgili mühendislik problemlerini çözme.
Dersin İçeriği
Giriş/Zeminlerle ilgili mühendislik problemleri/Zeminlerin indeks ve fiziksel özellikleri ve mühendislik sınıflaması/Efektif gerilim prensibi/Kompresibilite ve konsolidasyon teorisi/Üç eksenli sıkışma ve makaslama dayanımı/Farklı gerilim koşulları altında zemin davranışları/Zeminlerde inşa edilen sığ temeller için taşıma kapasitesi, oturma kavramları ve ilgili hesaplama yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden Mühendisliğinde Zemin Mekaniğinin Yeri ve Önemini Kavrar.
2) Çeşitli mühendislik yapıları için zemin araştırmalarında yetkinlik kazanır.
3) Yerbilimleri mühendislik problemlerinin çözümünde matematik, fizik ve jeoloji bilgilerini uygular.
4) Zeminlerin Fiziksel Özellikleri kavrar.
5) Zeminlerin Ağırlık ve Hacim İlişkileri kavrar.
6) Zeminlerin fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin belirlenmesine yönelik laboratuar deneylerini uygular.
7) Zeminlerin fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin belirlenmesine yönelik arazi deneylerini uygular.
8) Zeminlerin Fiziksel ve Endeks Özelliklerini kavrar.
9) Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi, Konsolidasyon Deneyini kavrar.
10) Kompaksiyon ve Kompaksiyon Deneyini uygular.
11) Zemin İyileştirme Yöntemleride İş sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarını öğrenir.
12) Zemin Mekaniğinde İş sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
13)
14)
15)