DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cevher zenginleştirmeye giriş, tanımlar Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Şekil ve boyut farklılıklarına göre zenginleştirme yöntemleri Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Gravite ayırmasının prensipleri,Gravite ayırıcıları (jig) Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme prensipleri Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Metal kazanma verimi, proses performans hesaplama, Ayırıcı yüzeyi sabit olan cihazlar Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Ayırıcı yüzeyi hareketli olan cihazlar,Ağır ortamda zenginleştirme ayırmasının prensipleri, yüzdürme-batırma testlerinin değerlendirilmesi ve hesaplama Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Ağır ortam zenginleştirme cihazları (statik ortam, dinamik , merkezkaç) Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara sınav Konuların tekrarı ve problem çözme Yazılı Sınav
9 Elektrostatik Ayırma İşleminin Teorisi,Elektrostatik Ayırma İşleminin Uygulaması Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Manyetik Ayırma İşleminin Teorisi,Manyetik Ayırma İşleminin Uygulaması Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Manyetik Ayırma İşleminde Kullanılan Cihazlar ve Bu Cihazların Seçimi Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınması, Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınmasında Gerekli Aşamalar Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( iyon değiştirme,solvent ekstraksiyonu) Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Isıl işlemler ile Manyetikliğin Arttırılması,Liç Öncesinde Uygulanan Isıl İşlemler Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Isıl İşlemler ile Dağıtmak ve Gözenekliliğin Arttırılması, Altın ve Kobaltın Hidrometalurjik Yöntemler ile Kazanılması Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Final sınavı Konuların tekrarı ve problem çözme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar