DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Hazırlama 2 MDZ   306 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri MMD101 Matematik
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.OKTAY BAYAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMAHMUT ALTINER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, cevher zenginleştirme konusunda genel bilgi vermenin yanı sıra günümüz madencilik endüstrisinde uygulanan metalik ve endüstriyel minerallerin konsantre edilmesinde uygulanan yöntemler hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Gravite yöntemleri,Elektrostatik Ayırma İşleminin Teorisi Elektrostatik Ayırma İşleminin Uygulaması Manyetik Ayırma İşleminin Teorisi Manyetik Ayırma İşleminin Uygulaması Manyetik Ayırma İşleminde Kullanılan Cihazlar ve Bu Cihazların Seçimi Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınması Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınmasında Gerekli Aşamalar Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( iyon değiştirme) Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( solvent ekstraksiyonu) Isıl işlemler ile Manyetikliğin Arttırılması Liç Öncesinde Uygulanan Isıl İşlemler Isıl İşlemler ile Dağıtmak ve Gözenekliliğin Arttırılması Altın ve Kobaltın Hidrometalurjik Yöntemler ile Kazanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gravite yöntemleri ile cevherlerden kazanım yöntemleri öğrenilecektir. Temel cevher zenginleştirme yöntemlerinden elektrostatik, manyetik ayırma ve hidrometalurjik işlemlerin teorisi hakkında bilgi edinir.
2) Bu yöntemlerin endüstriyel uygulanması sırasında gerekli olabilecek proses akım şemalarını inceler.
3) Belirli kıymetli ve nadir elementlerin zenginleştirme işlemleri hakkında bilgi edinir.
4) Metal kazanma verimi, proses performans hesaplama, Ayırıcı yüzeyi sabit olan cihazlar hakkında bilgi edinir
5) Ayırıcı yüzeyi hareketli olan cihazlar, Ağır ortamda zenginleştirme ayırmasının prensipleri, yüzdürme-batırma testlerinin değerlendirilmesi ve hesaplama hakkında bilgi edinir.
6) Ağır ortam zenginleştirme cihazları (statik ortam, dinamik , merkezkaç) hakkında bilgi edinir
7) Elektrostatik Ayırma İşleminin Teorisi,Elektrostatik Ayırma İşleminin Uygulaması hakkında bilgi edinir
8) Manyetik Ayırma İşleminin Teorisi,Manyetik Ayırma İşleminin Uygulaması hakkında bilgi edinir
9) Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınması, Düşük Tenörlü Cevherlerin Liç İşlemiyle Çözeltiye Alınmasında Gerekli Aşamaları hakkında bilgi edinir
10) Çözeltideki Metalik İyon Konsantrasyonunun Arttırılması ( iyon değiştirme,solvent ekstraksiyonu) hakkında bilgi edinir
11) Isıl işlemler ile Manyetikliğin Arttırılması, Liç Öncesinde Uygulanan Isıl İşlemler hakkında bilgi edinir
12) Isıl İşlemler ile Dağıtmak ve Gözenekliliğin Arttırılması, Altın ve Kobaltın Hidrometalurjik Yöntemler ile Kazanılması hakkında bilgi edinir
13)
14)
15)