DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aglomerasyon MDS   327 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oktay BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.OKTAY BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aglomerasyon yöntemleri, cevher zenginleştirme yöntemleri arasında uygulama şekliyle diğer zenginleştirme yöntemlerinden bazı farklı özellikler göstermektedir. Bu özelliklerin tanımlanması ve açıklanması işlemin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu işlemlerin tanıtılması ve çeşitli uygulamalardan örnekler verilerek maden mühendisliği seviyesinde bir bilgi düzeyi oluşturulması dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Aglomerasyon, sinterleme ve peletleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aglomerasyon yöntemlerinin temelini öğrenir
2) Kömür briketleme yöntemlerini öğrenir
3) Peletleme yöntemlerini öğrenir
4) Sinterleme yöntemlerini öğrenir
5) Aglomeratlarda aranan özellikleri öğrenir
6) Tesis örneklerinin değerlendirilmesi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
2 Aglomerasyon tanımı Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
3 Aglomeratlarda aranan özellikler. Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
4 Biriketleme teorisi Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
5 Biriketleme yöntemleri Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
6 Kömür briketleme Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
7 Ülkemizde biriket üretimi Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Peletleme Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
10 Yaş pelette aranan özellikler Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
11 Pelet sertleştirme Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
12 Sertleştirilmiş pelette aranan özellikler Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
13 Sinterleme Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
14 Sinterleme yöntemleri Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
15 Video Kaynak okuma, internet Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarı ve problem çözme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar