DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katı sıvı ayırımı ve cevher hazırlamadaki yeri Ders notları Anlatım
2 berraklaştırma (sedimantasyon) Ders notları Anlatım
3 laminer akış (stokes ), türbülanslı (newton), karışık ve süper kritik bölge akışları, reynold katsayısı Ders notları Anlatım
4 Terminal hız hesabı ve tane boyutunun belirlenmesi, Ders notları Anlatım
5 engelli çökme, kync teorisi, eş çökelen partiküller ve konsantrasyon kriteri Ders notları Anlatım
6 filtrasyon, darcy kanunu, Ders notları Anlatım
7 vakumlu ve pres filtreler ve çalışma özellikleri, Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 sedimantasyon havuzları (tiknerler), laboratuvar uygulaması Ders notları Anlatım
10 tikner dizaynı, santrifüj ayırıcılar, Ders notları Anlatım
11 katısıvı ayırımında yeni ve yardımcı sistemler: kavisli elekler, hidrosiklonlar, tüp filtreler, video ve görsel sunular Ders notları Anlatım
12 Kurutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler Ders notları Anlatım
13 toz tutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler Ders notları Anlatım
14 toz tutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler Ders notları Anlatım
15 Konu tekrarı ve mazeret sınavı Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar