DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Katı Sıvı Ayırımı MDS   429 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, cevher hazırlama proseslerinde temel aşamalardan biri olan katı-sıvı ayrımının önemini göstermeyi amaçlar. Bu konudaki çalışmalar deneyler ile pekiştirilir.
Dersin İçeriği
Katı-sıvı ayrım teorisi, Katı-sıvı ayrım yöntemleri, Çöktürme, Flokülasyon, Koagülasyon, Tikinerler, Filtrasyon, Eleme, Katı/sıvı ayrım tesislerinin akım şemaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katı sıvı ayırımı ve cevher hazırlamadaki yerini öğrenir.
2) berraklaştırmayı (sedimantasyon) bilir
3) Laminer akış (stokes ), türbülanslı (newton), karışık ve süper kritik bölge akışları, reynold katsayısını bilir
4) Terminal hız hesabı ve tane boyutunun belirlenmesi, engelli çökme, kync teorisi, eş çökelen partiküller ve konsantrasyon kriterini öğrenir.
5) Filtrasyon, darcy kanunu, vakumlu ve pres filtreler ve çalışma özellikleri, sedimantasyon havuzlarını bilir (tiknerler)
6) Tikner dizaynı, santrifüj ayırıcılarını öğrenir
7) Kurutma sistemleri ve toz tutma yöntemlerini bilir
8) vakumlu ve pres filtreler ve çalışma özellikleri hakkında bilgi edinir.
9) sedimantasyon havuzları (tiknerler), laboratuvar uygulaması hakkında bilgi edinir.
10) tikner dizaynı, santrifüj ayırıcılar hakkında bilgi edinir.
11) katı sıvı ayırımında yeni ve yardımcı sistemler: kavisli elekler, hidrosiklonlar, tüp filtreler hakkında bilgi edinir.
12) Kurutmanın genel özellikleri ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinir.
13)
14)
15)