DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Depremler, depremlerin nedeni ve sınıflandırılması,Sismograflar/ Deprem dalgaları Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
3 Kaynak parametreleri, saptanması ve aralarındaki bağıntıları, Depremlerin önceden tahmini Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Benzetim
4 Kütle hareketleri ve heyelanlar Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
5 Hidrojeolojik özellikler Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Taşkınlar Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Çığ düşmesi gibi doğal riskler ve bunların oluşumları ve mekanizmaları Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notları ve ilgili Web sayfaları Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Kömür madenciliği ve gaz çıkışları, Doğal risklerin oluşumunda jeolojik etmenler Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
10 Doğal risklerin mühendislik yapıları üzerindeki etkileri Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
11 Doğal risk zararlarının azaltılması Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Doğal risklerden korunma yöntemleri Ders notları ve ilgili Web sayfaları Anlatım
13 Proje sunumları - 1 Ders notları ve ilgili Web sayfaları Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje sunumları - 2 Ders notları ve ilgili Web sayfaları Gösteri
Benzetim
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje sunumları - 3 Ders notları ve ilgili Web sayfaları Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve ilgili Web sayfaları Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar