DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik * MDS   428 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
Arş.Gör.IRFAN MACIT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kendini işini kurmayı düşünen mühendis adaylarına işlerini kurabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Girişimcilik kavram ve yaklaşımlarının tanımı yapılarak öğrencilere girişimcilik süreci, yeni iş fikri üretme, fizibilite analizi, kurulacak iş ile ilgili iş planı yapması beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel girişimcilik kavramları, Girişimcilik nedir. Yok.
2 Girişimcilikte ve Yaratıcılık ve sorumluluk. Okuma parçaları.
3 Girişimcilikte yenilikçilik kavramları ve iş fikri geliştirme. Okuma parçaları.
4 İşletme kavramı, işletmenin fonksiyonlar. Okuma parçaları.
5 Ticari işletme türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar. Okuma parçaları.
6 Ticari işletmelerin kuruluş şekilleri. Okuma parçaları.
7 Pazar araştırmaları, pazarlama planı. Okuma parçaları.
8 Ara Sınav Ders notları
9 Proje nedir ve nasıl hazırlanır. Örnek proje okuma.
10 İş planı, yönetim planı ve hazırlama. Örnek proje okuma.
11 Girişimcilikte proje hazırlamada dikkat edilecek önemli noktalar. Atölye çalışması. Örnek proje okuma.
12 Kamu desteklerine yönelik proje hazırlama teknikleri. Örnek proje okuma.
13 Özel sektörde proje hazırlama teknikleri. Örnek proje okuma.
14 Proje değerlendirme süreçleri ve takibi. Örnek proje okuma.
15 Sonuçlanan projelerde yapılması gerekenler. Atölye çalışması. Sonuç raporu okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuç raporu okuma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar