DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik Dinamik MDZ   104 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AHMET DAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Denge durumundaki bir sistemde oluşan etki-tepki kuvvetlerinin, mesnet tepkilerinin bulunması, düzensiz şekillerde alan veya hacim ağırlık merkezlerinin bulunması, kirişlerde kesme ve eğilme momentleri, kesme kuvveti ve moment diyagramlarının bulunması, mühendislik mekaniğinin temel prensiplerini kullanarak cisimlerin hareketinin incelenmesini öğretmek ve doğru bağıntılar kurarak hareket problemlerini çözme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Mekanik ve Statik; giriş, Düzlemsel alanların ağırlık merkezi, Rijit cisimlerin dengesi, Kafes ve çerçeve sistemler, Sürtünme, Dinamik; Giriş ve temel kavramlar, Maddesel noktaların ve rijit cisimlerin kinematiği; doğrusal ve eğrisel hareketler, Kinetik; Dinamik denge denklemleri, iş ve enerji ilkesi, yay kuvvetinin ve ağırlığın potansiyel enerjisi, güç ve verim, impuls ve momentum ilkesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denge halinde kuvvet dağılımlarını ve durumlarını hesaplar.
2) Mesnet noktalarında oluşan kuvvetleri belirler.
3) Düzensiz şekilli cisimlerde alan ve hacimlerde ağırlık merkezi bulur.
4) Statik denge denklemleri ile problemleri çözer.
5) Kafes ve çerçeve taşıyıcı sistemlerindeki çubuk kuvvetlerini belirler.
6) Sürtünme türlerini bilir.
7) Dinamiğin temel kavramlarını kavrar.
8) Doğrusal hareket yapan cismin hareket denklemlerini oluşturur ve hesaplamalar yapar.
9) Eğrisel hareket yapan cismin hareket denklemlerini oluşturur ve hesaplamalar yapar.
10) İş-enerji ve enerjinin korunumu yasasını mühendislik mekaniği problemlerine uygular.
11) Güç ve verim konularını bilir ve hesaplamalarını yapar.
12) İmpuls momentum ilkesini kullanarak iki cisim arasındaki davranışı irdeler.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekanik ve statik giriş Kaynak okuma Anlatım
2 Düzlemsel alanların ağırlık merkezi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Rijit cisimlerin dengesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Rijit cisimlerin dengesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kafes ve çerçeve sistemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sürtünme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Sürtünme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Giriş ve temel kavramlar Kaynak okuma Anlatım
10 Kinematik (doğrusal hareket) Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kinematik (eğrisel hareket) Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kinetik (kuvvet ve ivme) Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kinetik (iş ve enerji) Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kinetic (güç ve verim) Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Kinetik (impuse ve momentum) Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar