DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik Dinamik MDZ   104 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AHMET DAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Denge durumundaki bir sistemde oluşan etki-tepki kuvvetlerinin, mesnet tepkilerinin bulunması, düzensiz şekillerde alan veya hacim ağırlık merkezlerinin bulunması, kirişlerde kesme ve eğilme momentleri, kesme kuvveti ve moment diyagramlarının bulunması, mühendislik mekaniğinin temel prensiplerini kullanarak cisimlerin hareketinin incelenmesini öğretmek ve doğru bağıntılar kurarak hareket problemlerini çözme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Mekanik ve Statik; giriş, Düzlemsel alanların ağırlık merkezi, Rijit cisimlerin dengesi, Kafes ve çerçeve sistemler, Sürtünme, Dinamik; Giriş ve temel kavramlar, Maddesel noktaların ve rijit cisimlerin kinematiği; doğrusal ve eğrisel hareketler, Kinetik; Dinamik denge denklemleri, iş ve enerji ilkesi, yay kuvvetinin ve ağırlığın potansiyel enerjisi, güç ve verim, impuls ve momentum ilkesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denge halinde kuvvet dağılımlarını ve durumlarını hesaplar.
2) Mesnet noktalarında oluşan kuvvetleri belirler.
3) Düzensiz şekilli cisimlerde alan ve hacimlerde ağırlık merkezi bulur.
4) Statik denge denklemleri ile problemleri çözer.
5) Kafes ve çerçeve taşıyıcı sistemlerindeki çubuk kuvvetlerini belirler.
6) Sürtünme türlerini bilir.
7) Dinamiğin temel kavramlarını kavrar.
8) Doğrusal hareket yapan cismin hareket denklemlerini oluşturur ve hesaplamalar yapar.
9) Eğrisel hareket yapan cismin hareket denklemlerini oluşturur ve hesaplamalar yapar.
10) İş-enerji ve enerjinin korunumu yasasını mühendislik mekaniği problemlerine uygular.
11) Güç ve verim konularını bilir ve hesaplamalarını yapar.
12) İmpuls momentum ilkesini kullanarak iki cisim arasındaki davranışı irdeler.
13)
14)
15)