DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Literatür taraması Anlatım
2 Atomlar ve atom kuramı, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Literatür taraması Anlatım
3 Kimyasal bileşikler Literatür taraması Anlatım
4 Kimyasal tepkimeler Literatür taraması Anlatım
5 Sulu çözelti tepkimeleri, Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Literatür taraması Anlatım
6 Gazlar Literatür taraması Anlatım
7 Termokimya, İstemli değişme: entropi ve serbest enerji Literatür taraması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Kimyasal kinetik Literatür taraması Anlatım
10 Kimyasal dengenin ilkeleri Literatür taraması Anlatım
11 Asitler ve bazlar, Asit baz dengeleri Literatür taraması Anlatım
12 Elektrokimya Literatür taraması Anlatım
13 Çekirdek Kimyası Literatür taraması Anlatım
14 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri Literatür taraması Anlatım
15 Organik kimyada temel kavramlar, organik bileşiklerin ve organik reaksiyonlar, biyokimya Literatür taraması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar