DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya MDZ   106 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Mustafa Kemal SANGÜN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RAMAZAN BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.RAMAZAN BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini aktarır.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı Kimyasal bileşikler Kimyasal tepkimeler Sulu çözelti tepkimeleri Gazlar Termokimya Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Kimyasal Bağlar: Temel Kavramlar Kimyasal dengenin ilkeleri Asitler ve Bazlar Asit-Baz Dengeleri Kimyasal Kinetik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya bilimindeki gelişmeleri öğrenir.
2) Birim sistemlerini ve çevirmeleri öğrenir.
3) Atomlar ve atom kuramlarını öğrenir.
4) Kimyasal tepkimeleri ve hesaplama yapabilir.
5) Kimyasal kinetiği öğrenir
6) Asitler ve bazlar hakkında bilgi edinir
7) Madde ve çeşitleri hakkında bilgi edinir
8) İdeal gaz denlemi hakkında bilgi edinir
9) Maden Analizleri hakkında bilgi edinir
10) Kimyasal hesaplamalar hakkında bilgi edinir
11) Çözeltiler hakkında bilgi edinir
12) Redoks yöntemi hakkında bilgi edinir
13)
14)
15)