DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeraltı Üretim Metodları * MDZ   204 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZEN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeraltı üretim yöntemlerini tanımak, temel prensiplerini, uygulama alan ve koşullarını öğrenmek, yöntem seçiminde etkili olan parametreleri tanımak. Yöntem seçimi konusunda karar üretebilecek seviyeye gelmek.
Dersin İçeriği
Giriş ve tanımlar, Üretim yöntemlerinin sınıflandırılması, morfolojik yaklaşım, Amerikan ve Alman sınıflandırması, Uzun kazı arınlı üretim yöntemleri, uzun ayak, diyagonal ayak, uzun kazı arınlı ayaklarının planlanması, Dar kazı arınlı üretim yöntemleri; tavan ve taban arınlı yöntemler, travers ayaklar, diğer ayaklar, dar kazı arınlı ayakların planlanması, Topuklu yöntemler; göçertmeli topuklu ayak, arakatlı göçertme yöntemi, topuklu ayakların planlanması, Oda yöntemleri; oda yöntemi, arakatlı kazı yöntemi, Mitchell yöntemi, oda yöntemlerinin planlanması, Üretim yöntemi seçimine etki eden faktörler, Diğer üretim yöntemleri, Dolgu yöntemleri, Türkiye'de yeraltı maden işletmelerinde uygulanan üretim yöntemlerinden örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Video/Dia gösterisi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
2 Üretim Yöntemi Seçimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
3 Yeraltı Üretim Yöntemleri ile İlgili Genel Tanımlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
4 Uzun Kazı Arınlı Yöntemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
5 Uzunayak Yöntemi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
6 Diyagonal Ayak Yöntemi Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
7 Dar Kazı Arınlı Yöntemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
8 Ara Sınav
9 Topuklu Yöntemler Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
10 Oda Yöntemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
11 Blok Yöntemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
12 Özel Üretim Yöntemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
13 Dolgu İşlemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
14 Türkiye'de Uygulanan Üretim Yöntemleri Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
15 Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar