DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik MDZ   210 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Fikriye KURTOĞLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.FİKRİYE KURTOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer bilimlerinde özellikle maden ve jeoloji alanlarında kullanılan istatistiksel kavramları ve analiz yöntemlerini öğrenciye anlatmak ve öğrencinin bu yöntemlere hakimiyetini sağlamak.
Dersin İçeriği
İstatistikte temel kavramlar, özellikle madencilik ve jeoloji alanlarında yer bilimleri kullanılan öğrenci istatistiksel kavramlar ve analiz yöntemleri açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistikte kullanılan temel kavramları açıklar.
2) Verilerin organize edilmesini yapar.
3) Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplar.
4) Olasılık kavramını açıklar.
5) Hipotez testleri yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Olasılığa giriş, istatistikte kullanılan temel kavramlar Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
2 Tasnif ve gruplama, seriler, grafikler, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
3 Verilerin grafiklerle gösterilmesi, frekans bölünmeleri, Çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
4 Aritmetik, kareli, harmonik ve geometrik ortalamalar, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
5 Mod, medyan,kantiller ve yüzdelikler, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
6 Dağılım aralığı, ortalama sapma, varyans, standart sapma, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
7 Değişim katsayısı, çarpıklık, basıkılık ve çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Nokta ve aralık tahminleri, z, t ve ki kare dağılımları, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
10 Olasılık teorisi ve çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
11 Olasılık bölünmeleri, permütasyon, kombinasyon, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
12 Hipotez testleri, z ve t dağılımı, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
13 Basit regresyon analizi ve hipotez testleri, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
14 Korelasyon analizi, korelasyon ile ilgili hipotez testleri ve güven sınırlar, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
15 Korelasyon analizi, korelasyon ile ilgili hipotez testleri ve güven sınırlar, çalışma soruları Ders notları ve kaynaklarda belirtilen referanslar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar