DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Elemanları * MDZ   221 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZEN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine ve makinaları oluşturan temel elemanları tanıtmak ve önemini kavratmak. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esaslarının verilmesi. Makina elemanları ile ilgili standartları tanıtmak. Makine elemanlarında toleranslar ve kalite olgusunu kavratmak. Öğrencinin çeşitli konstrüksiyonlar için uygun elemanı seçip hesaplayabilecek bilgiye sahip olmasını sağlamak ve Maden makinelerinde uygulamalarını değerlendirmek. Madencilikte kullanılan makine ekipmanları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Makine Elemanlarına Giriş Ve Tanımlar/ Makine Elemanlarının Sınıflandırılması/ Tolerans/ Mukavemet Hesapları/ Bağlantı Elemanları; Lehim, Yapıştırma, Perçin, Kaynak, Civata, Mil-Göbek/ Miller Ve Akslar/ Sızdırmazlık Elemanları/ Dişli Çarklar/ Kayış Kasnak Mekanizmaları/ Zincir Mekanizmaları/ Halat Ve Mafsal/ Kavramalar/ Frenler / Madencilikte Kullanılan Maden Ekipmanları / Açık İşletmede Kullanılan Maden Ekipmanları / Yeraltı İşletmelerinde Kullanılan Maden Ekipmanları / Cevher Hazırlama Tesislerinde Kullanılan Maden Ekipmanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Makine Elemanlarını tanımlamak ve sınıflandırmak Ders notları ve ilgili linkler
2 Makine Elemanlarında tolerans-yüzey kalitesi ve etkilerini kavramak Ders notları ve ilgili linkler
3 Makine Elemanlarının; mukavemeti gerilme, eğme, burulma ve flambajı. Ders notları ve ilgili linkler
4 Bağlama elemanlarının sınıflandırılması Ders notları ve ilgili linkler
5 Bağlama elemanları ve geçmeler Ders notları ve ilgili linkler
6 Vidalı bağlama prensipleri Ders notları ve ilgili linkler
7 Vidalı bağlama elemanları, Kamalı birleştirmeler, Pimli birleştirmeler Ders notları ve ilgili linkler
8 Ara Sınav Ders notları
9 Kaynak bağlantıları, Kaynak metotları, Yapıştırma metotları Ders notları ve ilgili linkler
10 Dişliler, Kavrama ve Frenler, Kayış Kasnak Mekanizmaları Ders notları ve ilgili linkler
11 Dişliler, Kavrama ve Frenler, Kayış Kasnak Mekanizmaları Ders notları ve ilgili linkler
12 Madencilikte Kullanılan Makine Ekipmanları Ders notları ve ilgili linkler
13 Açık İşletmelerde Kullanılan Makine Ekipmanları Ders notları ve ilgili linkler
14 Yeraltı İşletmelerinde Kullanılan Makine Ekipmanları Ders notları ve ilgili linkler
15 Cevher Hazırlama Tesislerinde Kullanılan Makine Ekipmanları Ders notları ve ilgili linkler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve ilgili linkler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar