DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kaya Mekaniği MDZ   301 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Problem-çözüm tekniği ile teorik ve uygulamalı kaya mekaniğinde öğrenciye temel birikimlerinin yanı sıra laboratuar deneylerinin yapılışı ve raporlarının hazırlanması becerisinin sağlanması, Kaya mekaniğinde yer altı uygulamaları, Maden mühendisliğinde şev stabilitesi, kayma modelleri, çözüm yöntemleri, şev kaymalarına etki eden temel faktörleri belirlemeyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Giriş/ Temel tanımlar ve kavramlar/ Yerkabuğundaki gerilme durumları/ Gerilme ve birim deformasyon analizi/ Kaya ve kaya kütlerinin fiziksel ve mekanik özellikleri/ Kaya kütlesi sınıflamaları/ Kaya yenilme kriterleri/ Yer altı açıklıkları çevresinde oluşan gerilmeler ve gerilmelerin ölçülmesi/ Kayaçların mühendislik özellikleri ve deneyleri/Kayaçlarda ve zeminlerde meydana gelebilecek şevlerin kayma mekaniği/Jeolojik verilerin grafiksel sunumu/Kayalarda makaslama dayanımının ölçümü/ Kayma tiplerinin incelenmesi/Şev stabilitesi hesaplama yöntemleri ve bunların uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaya mühendisliği ile ilgili kavramları bilir.
2) Gerilme-deformasyon ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.
3) Gerilme dönüşümlerini (analizlerini) yapabilir.
4) Kayalarda yenilme kriterlerini teorik olarak bilir ve bu kriterlere göre mekanik problemlerin çözümünü yapabilir.
5) Yerinde gerilme hesaplamalarını yapabilir ve yer altı kaya yapılarında gerilme dağılımlarını bilir.
6) Kaya kütle sınıflama sistemleri bilir.
7) Kayaların mühendislik özelliklerini belirlemek için gerekli olan labortuar deneylerini yapabilir ve raporlarını hazırlayabilir.
8) Şev stabilitesi ve kavramları bilir.
9) Şev problemlerini çözüm becerisi kazanır.
10) Kayma model analizleri becerisi kazanır.
11) Proje denetim ve yönetimi becerisi kazanır.
12) Kaya sağlamlaştırma yöntemlerini bilir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, kavramlar ve tanımlamalar Kaynak okuma Anlatım
2 Gerilme-deformasyon Kaynak okuma Anlatım
3 Kaya davranışı Kaynak okuma Anlatım
4 Yenilme kriterleri Kaynak okuma Anlatım
5 Arazi gerilmeleri ve gerilme dağılımları Kaynak okuma Anlatım
6 Kaya ve kaya kütle sınıflamaları Kaynak okuma Anlatım
7 Kayaçların mühendislik özellikleri ve deneyleri Kaynak okuma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Kaya Şev Stabilitesi Kaynak okuma Yazılı Sınav
10 Kayma Türleri Kaynak okuma Anlatım
11 Şev Problemlerinin Çözümü Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Şev Problemlerinin Çözümü Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kaya şevlerde yapılan iyileştirmeler, Şev stabilitesinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamaları Kaynak okuma Anlatım
14 Kaya mekaniği laboratuvar uygulamaları Kaynak okuma Deney / Laboratuvar
15 Kaya mekaniği laboratuvar uygulamaları Kaynak okuma Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar