DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Açık İşletme Saha Düzenlemesi * MDS   323 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Özen KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖZEN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Madencilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümlenmesi konusunda bilgilendirme yapmak, madencilik faaliyetleri sonrası madencilik yapılan alanların tekrar doğaya kazandırılmak için düzenlenmesinin önemini ve gerekliliğini öğretmek, saha düzenleme alternatiflerinin değerlendirilmesi hususunda bilgilendirmek, Türkiye'de bu konudaki yasa ve yöneltmelikleri anlatmak.
Dersin İçeriği
Restorasyon, rehabilitasyon ve reklamasyon kavramları, Reklamasyon planlaması, doğal ve kültürel faktörlerin planlamaya etkisi, temel reklamasyon tipleri, Madencilik sonrası arazi kullanım alternatifleri; tarımsal, ormancılığa yönelik ve diğer amaçlı reklamasyon türleri, Reklamasyon ekonomisi, Endüstriyel atıkların maden sahalarında depolanması ve mevzuat, Depolama hacimlerinin inşası ve yalıtımı, eski depolama hacimlerinin iyileştirilmesi, Endüstriyel örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Video/Dia gösterisi Ders notları, ilgili linkler
2 Madencilik faaliyetleri sırasında oluşabilen çevre sorunları Ders notları, ilgili linkler
3 Açık maden ocaklarının çevre üzerindeki etkileri Ders notları, ilgili linkler
4 Açık ocağın doğal dengeye müdahalesi Ders notları, ilgili linkler
5 İşletme sonrası arazilerin düzenlenmesi ve iyileştirme çalışmalarına etki eden faktörler Ders notları, ilgili linkler
6 Madencilikte rekültivasyon nedir, neden gereklidir Ders notları, ilgili linkler
7 Doğa onarım aşamaları Ders notları, ilgili linkler
8 Ara Sınav Ders notları, ilgili linkler
9 İdeal bir rekültivasyon çalışmasının olmazsa olmazları Ders notları, ilgili linkler
10 Öğrencilerin yaptıkları saha düzenleme projelerinin sunulması 1 Ders notları, ilgili linkler
11 Öğrencilerin yaptıkları saha düzenleme projelerinin sunulması 2 Ders notları, ilgili linkler
12 Öğrencilerin yaptıkları saha düzenleme projelerinin sunulması 3 Ders notları, ilgili linkler
13 Öğrencilerin yaptıkları saha düzenleme projelerinin sunulması 4 Ders notları, ilgili linkler
14 Öğrencilerin yaptıkları saha düzenleme projelerinin sunulması 5 Ders notları, ilgili linkler
15 Öğrencilerin yaptıkları saha düzenleme projelerinin sunulması 6 Ders notları, ilgili linkler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları, ilgili linkler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar