DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çimento Teknolojisi MDS   325 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çimento teknolojisini tanıtmak, çimento hammaddeleri ve çimento prosesini anlamak.
Dersin İçeriği
Çimento hammaddeleri , Çimento üretimi aşamaları, Çimento sınıflamaları, Standartlar, Türkiye Çimento Sektörü hakkında bilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çimento teknolojisini tanır
2) Çimeto üretiminde kullanılan hammadeler ve katkı maddelerini öğrenir
3) Çimeto üretim prosesini kavrar
4) Çimento çeşitlerini öğrenir
5) Çimento ve beton kalite deneylerini bilir
6) Çimento pazarını öğrenir.
7) çimentonun küresel işletme çevresini keşfeder
8) çimentoları sııflar
9) çimentoların fiziksel özelliklerini (birim hacim ağırlık, prozite, boşluk oranı, doygunluk derecesi, su içeriği) ve kıvamlarını (Likit Limit, Plastik Limit, Rötre Limit ve Plastisite İndisi) ilgili deney ve hesaplamalarını yaparak belirler.
10) çimentonun tanınmasını, sınıflanmasnıı, fiziksel, mekanik ve kıvam özelliklerinin belirlenmesini öğretir.
11) çimento bilimini, kimyasal sistemleri ve yorumlanmalarını ve temel çimento bilgisini öğretmek.
12) Atom yapısını ve Kimyasal bağları öğretir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çimentoya giriş, Türkiyede ve dünyada çimento sektörü Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
2 Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
3 Çimeto üretiminde kullanılan katkı maddeleri Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
4 Hammadde Kırıcıları Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
5 Hammadde hazırlama Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
6 Farin hazırlamada kullanılan kimyasal modüller Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
7 Hammaddelerin değirmenllerde öğütülmesi Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
8 Ara Sınav Literaür tarar, ders notlarını okur Yazılı Sınav
9 Klinker prosesi Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
10 Klinkerin öğütülmesi Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
11 Klinker öğütme ekipmanları Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
12 Çimento türleri Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
13 Çimento kalite deneyleri Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
14 Çimentonun piyasaya arzı ve çimento pazarı Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
15 Çimentonun piyasaya arzı ve çimento pazarı I Literaür tarar, ders notlarını okur Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literaür tarar, ders notlarını okur Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar