DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Etiği MDZ   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları boyunca yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek. Öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansitmalarini sağlamak. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunlan çözecek bilgileri kazanmış, mezunlan yetiştirmek
Dersin İçeriği
Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri. Etik standartları ve evrensel prensipler. Etiğin temel prensipleri. Etik modeller. Uygulamada etik. Mühendislik etiğinin tanımı. Mühendislik etiği ilkeleri, Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve sosyal boyutu. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk. Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk. İşçi ve müşterilere karşı sorumluluk. Makina mühendisliğinde etik prensipler, yasal düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik kısıtları göz önünde bulundurarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olacaklar.
2) Sosyal kısıtları göz önünde bulundurarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olacaklar.
3) Ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olacaklar
4) Küresel ve ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olacaklar
5) Meslekle ilgili konularda tartışabilme, çok yönlü düşünebilme ve düşüncelerini dinleyici kitlesine aktarabilme becerisi
6) Teknik alt yapıyı, toplumu çağdaş toplum düzenine yönelebilecek ve uyum sağlayabilecek biçimde kullanacaklar
7) Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri
8) Etik teorilerini öğrenir.
9) Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk.
10) Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk kazanır.
11) İşçi ve müşterilere karşı sorumluluk kazanır.
12) Maden mühendisliğinde etik prensiplerini öğrenir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
2 Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri - 1 Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri - 2 Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
4 Etik standartları ve evrensel prensipler Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Etik teorileri - 1 Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
6 Etik teorileri - 2 Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Etik standartları ve evrensel prensipler Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notları ve diğer kaynaklar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Etiğin temel prensipleri Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
10 Etik modeller ve uygulamada etik Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Mühendislik etiğinin tanımı ve Mühendislik etik kodları Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, topluma karşı sorumluluk Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve sosyal boyutu Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
15 Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk Ders notları ve diğer kaynaklar Anlatım
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve diğer kaynaklar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar