DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yer Altı Suları Hidrolojisi MDS   433 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer altı sularının oluşumu, hareketi ve hidrolojik döngü içerisindeki önemini kavramak; akifer tiplerini ve akiferlerin hidrojeolojik parametrelerini belirlemek, yer altı sularından sürdürülebilirlik ilkelerine göre yararlanma yollarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Hidrolojik Çevrim, Yer Altı Sularının Hidrolojik Çevrimdeki Önemi;Suyun Yer Yüzündeki Dağılışı, Suyun Zemindeki Hareketi ve Hareketi İdare Eden Denklemler; Su Bütçesi Ögeleri; Yeraltı Suyu Dinamikleri ve Seviye Değişimleri; Akiferler ve Tipleri; Kararlı ve Kararsız Akım Koşulları; Kuyu Hidroliği: Kararlı ve Kararsız Akım Koşullarında Hidrojeolojik parametrelerin Saptanması; Yer Altı Suyu İşletmesi; Yer Altı Suları Hukuku

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer altı suları hakkındaki terminolojiyi öğrenir.
2) Akiferleri tanımlar ve sızma problemlerini çözme yetisi kazanır.
3) Hidrojeolojik parametrelerin nasıl elde edileceğini öğrenir ve arazide belirlenmesi için gerekli deneyleri yapar.
4) Yer altı sularından yararlanma yöntemlerini öğrenir. Mühendislik alanında uygulama yetisi kazanır.
5) Jeolojik Formasyonlar ve Akifer Tiplerini öğrenir
6) Yer altı suları hidrolojisinde hidrojeolojik parametrelerini öğrenir.
7) Hidrolik İletkenliğin (Permeabilite Kaysayısının) Arazide ve Laboratuvarda Ölçülmesini öğrenir.
8) Yeraltı suyu yüzey suyu ilişkileri ve yer altı suyu haritalarının yorumlanmasını öğrenir.
9) Yer altı suyu derinliğinin ölçülmesi, derinlik-seviye ilişkileri ve haritalanmasını öğrenir.
10) Yer altı suyu ve kuyu hidroliğini öğrenir.
11) Dengeli (Durağan) koşullarda kuyu hidroliğini öğrenir.
12) Farklı akifer tiplerinda durağan olmayan koşulllarda hidrojeolojik parametrelerin arazide saptanmasını öğrenir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yer altı suları hidrolojine giriş: Konunun önemi ve anlamı, bazı tanımlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hidrolojik çevrim ve yer altı sularının hidrolojik çevrimdeki yeri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Su bütçesi ögeleri ve hesaplanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yer altı suyunun oluşumu: Havalanma zonu ve doygun bölge Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Jeolojik Formasyonlar ve Akifer Tipleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
6 Yer altı suları hidrolojisinde hidrojeolojik parametreler Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
7 Hidrolik İletkenliğin (Permeabilite Kaysayısının) Arazide ve Laboratuvarda Ölçülmesi Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan tüm konuların, farklı kaynaklardan çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
9 Yeraltı suyu yüzey suyu ilişkileri ve yer altı suyu haritalarının yorumlanması Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
10 Yer altı suyu derinliğinin ölçülmesi, derinlik-seviye ilişkileri ve haritalanması Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
11 Yer altı suyu ve kuyu hidroliği Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
12 Dengeli (Durağan) koşullarda kuyu hidroliği Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Dengesiz (Durağan olmayan) koşullarda kuyu hidroliği Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
14 Farklı akifer tiplerinda durağan olmayan koşulllarda hidrojeolojik parametrelerin arazide saptanması Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Kuyu hidroliği uygulamaları ve pratik çözümler Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar