DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Ekonomisi MDS   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Madencilik Projeleri hazırlanırken kullanılan gelir ve gider çeşitlerinin belirlenmesi, fizibilite etüdü yapmak ve genel madencilik projesi hazırlama ve değerlendirme
Dersin İçeriği
Maden ekonomisinin kapsamı, iç ve dış maden ekonomisi, sabit ve değişken maliyet, birim maliyet ve başa-baş noktası, faiz ve amortisman hesabı, yatırım türleri, fizibilite etüdü, ekonomik ve teknik analiz, mali analiz, maden işletme proje hazırlanması ve genel konular, proje değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç-Dış maden ekonomisini öğrenir.
2) Başabaş noktası, birim maliyet, sabit ve değişken giderleri öğrenir.
3) Amortisman hesaplamasını bilir.
4) Faiz ve bileşik faiz uygulamalarını öğrenir.
5) Fizibilite projelerini öğrenir.
6) Madencilik projelerini öğrenir.
7) Karlılık Analizlerini öğrenir.
8) Proje değerlendirmeyi öğrenir.
9) Ücret sistemleri öğrenir.
10) faiz ve bileşik faiz öğrenir.
11) ekonomik ve teknik etüt öğrenir.
12) Yatırım projesi değerlendirme yöntemleri öğrenir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maden Ekonomisi temel kapsamı, iç ve dış maden ekonomisi maliyet ve ödeme ders notu (0-13) Anlatım
2 Başabaş noktası, birim maliyet, sabit ve değişken giderler ders notu (14-25) Anlatım
3 amortisman hesaplaması ders notu (26-35) Anlatım
4 faiz ve bileşik faiz ders notu (36-42) Anlatım
5 bileşik faiz uygulamaları ders notu (43-53)
6 yatırım projesi ve yatırım türleri ders notu (54-67) Anlatım
7 Fizibilite etütleri ve yatırım projesi hazırlama ders notu (68-80) Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 ekonomik ve teknik etüt ders notu (81-95) Anlatım
10 Mali etüt ve rantabilite analizi ders notu (96-110) Anlatım
11 Yatırım projesi değerlendirme yöntemleri (statik yöntemler) ders notu (111-122) Anlatım
12 Dinamik proje değerlendirme yöntemleri ders notu (123-137) Anlatım
13 Ücret sistemleri ders notu (138-158) Anlatım
14 Proje uygulamaları ders notları Anlatım
15 Konu tekrarı ve Mazeret sınavı ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar