DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden İşletme Tesis Diz. ve Org. MDZ   414 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, daha önce almış oldukları derslerden edinilen bilgileri bir maden yatağının varlığından üretimi aşamasına kadarki bütün işletilme faaliyetlerinin planlanması, makine/ekipman seçimi ve boyutlandırılması konularında kullanabilme becerilerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Herhangi bir yatağın ekonomik olarak değerlendirilebilmesi/ Yöntemi seçimi/ Ocak sınırlarının belirlenmesi ve üretim planlaması/ Optimum kapasite ve üretim süresinin belirlenmesi/ Ayak sayısının belirlenmesi/ Optimum kuyu lokaysonu ve açık işletme başlangıç noktasının belirlenmesi/ Optimum kat aralığının belirlenmesi/ Kuyu ve galerilerin boyutlandırılması ve ekipman seçimi/ Açık işletmelerde dragline seçimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rezerv türlerini bilir/belirler
2) Bir maden yatağının işletilebilirliğini belirler
3) Optimum üretim kapasitesini belirler ve bu üretim kapasitesine göre yeraltı/açık işletme ilk yatırımları planlar
4) Optimum kuyu yerini belirler
5) Kuyu kesitini belirler.
6) Kuyu projesinin hazırlar
7) Ana ve damar içi hazırlıklarının planlar
8) Dragline seçimini yapar.
9) Yer altı işletmesinde kazı, nakliye sistemlerini analiz ederek optimum seçim/boutlandırmalar yaparak minimum maliyetlerde üretimi gerçekleştir
10) Madencilik yazılımlarını bilir en az bir tanesini kullanabilir.
11) Açık işletme tasarımını yapar.
12) Yeraltı işletme tasarımını yapar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir maden yatağının işletilebilirliği Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Optimum kapasite ve üretim süresinin belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Otimum kuyu yeri seçimi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Optimum katlar arası mesafenin belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kuyu projesinin hazırlanması. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Ana ve damar içi hazırlıklarının boyutlandırılması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Yer altı nakliye sistemleri ve makine ekipman seçimi ve boyutlandırılması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Dragline seçimi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Madenlerde yönetim ve organizasyon Kaynak okuma Anlatım
11 Madencilik yazılımları ve Netpro/Mine ile yatak modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
12 Netpro/Mine ile Yatak Modelleme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
13 Netpro/Mine ile Yerüstü Madenciliğinde Ocak Tasarımı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
14 Netpro/Mine ile Yerüstü Madenciliğinde Ocak Tasarımı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
15 Netpro/Mine ile Yeraltı Madenciliğinde Ocak Tasarımı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar